Wonen met meer

Wonen en leven zoals u dat wilt, met een steuntje in de rug. Wonen met Meer, een zorg minder!

Wij verbinden levensloopgeschikt geclusterd wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een beheerderspaar. Deze is inwonend of woont in de nabije omgeving van de betreffende locatie.

Een levensloopgeschikte woning of ondersteuning kan nodig of wenselijk zijn in alle fases van het leven, niet alleen als u bijvoorbeeld 75-plusser bent; diversiteit in leeftijd!

Naast de mogelijkheid zelf een locatie te realiseren in samenwerking met andere partijen, werken wij ook in opdracht van andere partijen.
Lees meer… Wonen met Meer.