Website van Wonen met Meer is online

De website is nog niet helemaal klaar, maar toch willen wij graag de eerste resultaten met u delen. In de komende maanden zullen er nog aanvullingen en wijzigingen volgen. Dat past ook bij een nieuw concept. Soms is het gewoon gaan doen de beste manier. Het spreekt voor zich dat de website daarna regelmatig een update krijgt.

Wonen met Meer, een zorg minder is er voor iedereen die nu, straks of later een levensloopgeschikte woning zoekt, veiligheid wil en ondersteuning wenst als dat nodig is. Wij vonden een flexibele oplossing in een inwonend of bij het concept wonend beheerderspaar. Zo kan er op maat ondersteuning worden geboden aan bewoners. Ook kunnen waar nodig mantelzorgers worden ontlast.

De bewoner leeft zijn eigen leven en als hij vragen heeft, afstemming zoekt of wanneer er ondersteuning nodig is, dan staat het beheerderspaar voor hem klaar. Mantelzorgers kunnen (een deel van) hun zorg aan het beheerderspaar overdragen. Een veilig gevoel als je weet dat je ouders, structureel of tijdelijk (bijvoorbeeld bij ziekte of na een opname in het ziekenhuis) goed worden ondersteund.

Wonen met Meer zet zich in voor wijkjes in bestaande bouw of nieuwbouwprojecten en regelt de ondersteuning. In een tijd van onzekerheden nemen wij hier onze verantwoordelijkheid.