Taskforce Wonen en Zorg

“Waarom een Taskforce?

Zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties breken zich nu al het hoofd over het vinden van geschikte woningen voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen. En dan staat de vergrijzing er nog aan te komen. Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer (al dan niet alleenstaand) zelfstandig wonen. Eén ding is zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.” Lees meer…. website van de taskforce.

Reactie Wonen met Meer

De notitie Wonen en Zorg, werkplan 2020 is herkenbaar en we zijn blij met de opzet. Het is duidelijk dat er een opdracht ligt. Niet meer vrijblijvend en knelpunten worden genoemd en er wordt gevraagd deze zelf ook aan te leveren. Wonen met Meer heeft 14 knelpunten doorgegeven. De onderwerpen die in de notitie voorbij komen, zijn herkenbaar: veilige omgeving wonen, passende ondersteuning en/of zorg beschikbaar, ontmoeting, geschikte woningen, welzijn, een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis, geschikte geclusterde woningen,  comfortabel, veilig en toegankelijk, de aanwezigheid en bereikbaarheid van zorgen welzijnsvoorzieningen, 75+’ers, lokale opgave, andere doelgroepen, wijk, samenwerking, samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere betrokken partners – publiek en privaat, fijne leefomgeving…

Wonen met Meer is vanaf 2014 bezig met bovenstaande opgave. Vanuit de vraag en betrokkenheid met de onderwerpen. Het blijkt lastig te zijn bestaande systemen en financieringswijzen te veranderen. Het vinden van de juiste locatie vraagt van partijen anders te denken, werken en te financieren. Met de genoemde notitie voelen wij ons gesterkt om door te gaan. En dat doen we dan ook. Blijf ons volgen en laat een reactie achter als er iets opbouwends is te melden.

De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen heeft gesproken

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies. Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS. Via deze link zijn de betreffende stukken te downloaden op de site van de Rijksoverheid.

“Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden.”
Wonen met Meer heeft een concept ontwikkeld dat past in het gat tussen thuis en verpleeghuis. Levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning als dat nodig is. Het beheerderspaar dat in- of bij de locatie woont draagt daar zorg voor. Daarnaast kan er, afhankelijk waar de locatie zich bevindt, dagbesteding worden geboden, een wijkfunctie zijn en kan er gekeken worden naar andere vormen van opvang en is er mogelijk ruimte voor bijvoorbeeld starters. Wij verwachten dat er veel vraag zal zijn in de leeftijdsgroep van 70+.

Wonen met Meer zal reageren op het rapport.
Wij zijn misschien maar een deel van de oplossing, toch kunnen we voor een groot deel diverse vraagstukken van nu, straks en in de toekomst bundelen, oppakken en onze verantwoordelijkheid nemen.

Rust rondom Zeldenrust?

Achter de schermen is Verstoep B.V. stap voor stap bezig met de benodigde onderzoeken en onderbouwingen. De plannen voor Zeldenrust liggen in de week bij gemeente en provincie en zullen ook nog weer teruggekoppeld worden aan de gemeenschap. Zo nodig worden de plannen aangepast en vindt er een terugkoppeling plaats. Dit gebeurt voordat echt het traject van bestemmingswijziging en omgevingsvergunning ingaan wordt. Lees meer op pagina 15 van de Nieuwskrant Verstoep januari 2020. De krant is in PDF via deze link te openen op de website van Verstoep B.V. in Schoonhoven.

Verstoep