Klein maar waardevol

Bij het bedenken en het verder uitwerken van het concept Wonen met Meer (een zorg minder), hebben we als initiatiefnemers geleerd dat het niet groot of groots hoeft te zijn om van waarde te kunnen zijn voor mensen. Het concept dat in 2014 werd bedacht, kreeg te maken met enorme vraagstukken. Voorbeelden van thema’s waren en zijn: anders denken, werken en financieren, gecombineerd met de vraagstukken van nu, straks en in de toekomst. Door een verminderde gezondheid van een van de initiatiefnemers, is daarnaast het concept noodgedwongen in de afgelopen jaren verder bijgeschaafd en afgeschild. Wonen met Meer gaat zich alleen nog richten op herbestemmingsprojecten waarbij er gekeken wordt of het concept een meerwaarde kan zijn bij het Langer Zelfstandig Thuiswonen. Het gaat om de kleine dingen in het leven van mensen, mantelzorgers en netwerken rond bewoners. En die maken echt het verschil! Welzijn, welbevinden, het leven, veiligheid en ondersteuning als dat nodig, verbinden wij aan een beheerderspaar in- of bij een hertontwikkel-locatie. Daar waar dat kan, wordt het levensloopgeschikt wonen als uitgangspunt meegenomen. Als er zorg of verpleging nodig is, dan zijn de woningen daarvoor geschikt en is verhuizen niet nodig of wordt het verhuizen uitgesteld.

Hebben we op alle vragen nu een antwoord? Nee, dat zeker niet en dat hoeft ook niet. Deze tijd vraagt om anders denken, werken en financieren en dat betekent pionieren, zoeken naar gelijkgestemden en volhouden. We spreken de hoop uit dat er snel een voltallig stichtingsbestuur is die de uitrol van Wonen met Meer verder handen en voeten geeft met als eerste resultaat een pilot in of rond IJsselstein. Blijf ons volgen, steun ons waar het kan (met kennis, kunde, netwerken, meedenken, een locatie en/of financieel) en zegt het voort.

Bart en Wil