Steeds meer belangstelling

Wonen met Meer krijgt regelmatig vragen over de randvoorwaarden die nodig zijn om ons concept in te kunnen passen. Voor projectontwikkelaars en/of maatschappelijk betrokken investeerders, heeft Wonen met Meer nu een folder gemaakt (met dank aan NAS Grafisch Ontwerp). Niet alles is in beton gegoten, maar het geeft hopelijk wel een duidelijk beeld van wat er nodig is. Verder is het uiteraard maatwerk per locatie! Daar zijn gesprekken voor nodig om dat met elkaar helder te krijgen. Heeft u belangstelling voor een bepaalde vorm van samenwerking, vult u dat ons contactformulier in en laat uw gegevens achter. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Dan nog dit: op de voorkant van de folder is en oudere te zien en een jongere. Naast ouderen en senioren, is een mix van doelgroepen, denk aan jongeren (starters) en alleengaanden, een meerwaarde.

Dochter ambassadeur geworden van Wonen met Meer

Onze jongste dochter is ambassadeur geworden van Wonen met Meer! Toch vermeldenswaardig? Boukje vertelt graag over ons concept; een echte ambassadeur. We hebben daarom besloten haar op te nemen in het rijtje van onze ambassadeurs op de website van Wonen met Meer! Lees haar verhaal en mocht dat het u/jou inspireren, geef je dan op als ambassadeur. Dat kan via ons contactformulier op onze website. Klik hier. Van harte welkom. Delen wordt gewaardeerd.

Wonen met Meer behoudt zich het recht voor wel of niet over te gaan tot plaatsing.