De Groendijckhof ‘Wonen met Meer’ in Waarder

In Waarder, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gaat de intensieve veehouderij met gespeende biggen, kraam-zeugen, guste- en dragende zeugen, dek-beren, schapen en vleesvarkens van de familie Kon, een traject in van herontwikkeling. Zoals het er nu uitziet betreft het een omslag van intensieve veehouderij naar woningen. Eind 2020 is de veehouderij gestopt. Op De Groendijckhof zal het concept Wonen met Meer worden geïntroduceerd. Dit is een nieuw woon-, leef-, en ondersteuningsconcept dat ervoor zorgt dat het langer zelfstandig thuiswonen dichtbij, op locatie is geregeld. Wonen met Meer, ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. Naast de levensloopgeschikte woningen, komt er ruimte voor ontmoeting, zoals de gezamenlijke (pluk- of moes)tuin. Ook zal er een buurtschuur aanwezig zijn, welke kan dienen als ruimte voor ontmoeting en dagbesteding in combinatie met hobbymatige activiteiten. De Groendijckhof ‘Wonen met Meer’. De herontwikkeling van De Groendijckhof zal gericht zijn op de bewoners van Waarder en Driebruggen.

Wij vinden het fijn dat ons concept deel uit maakt van de plannen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met de familie Kon en Verstoep bouwadvies en architectuur te Schoonhoven. Maar, net als de andere locaties waar wij actief bij betrokken zijn, zal de realisering nog even op zich laten wachten. Omtrent deze plannen vindt er afstemming met de overheidsinstanties plaats. Daarnaast wordt de omgeving geïnformeerd over de plannen; het zogenaamde participatietraject is gestart.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of wilt u graag op de hoogte blijven van het plan? Op de website van Verstoep.nl kunt u meer informatie vinden. Een mail sturen kan ook, zie hiervoor dit mailadres: m.littel@verstoep.nl.

Wilt u meer weten over het concept Wonen met Meer, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier op onze website: Link.

Andere locaties bekijken die in ontwikkeling zijn? Lees meer… locaties.

 

Informatieavond ‘Zeldenrust’ Benschop

Wonen in en rond de voormalig dokterspraktijk Zeldenrust in Benschop: het is al jaren voor velen een ideaal. Dit jaar werd een nieuw provinciaal beleidsstuk vastgesteld dat schot in de zaak kan brengen. Initiatiefnemer Jan van Bruchem en de ontwikkelende partij Verstoep Bouwadvies en Architectuur organiseren op maandag 8 november een informatieavond over de herbestemming van Zeldenrust, die onder andere de ontwikkelingen van 50 woningen omvat.

Genodigden zijn van harte welkom om de informatieavond live bij te wonen op maandag 8 november 2021 vanaf 20.30 uur. Alle andere geïnteresseerden kunnen de avond volgen via de livestream. De link naar deze livestream is die avond beschikbaar vanaf deze website: link.
Op deze webpagina (klik hier) kunnen geïnteresseerden ook nu al visualisaties van het plan zien en hun interesse kenbaar maken door gegevens achter te laten.

Wonen met Meer: “De plannen voor Zeldenrust omvatten nog meer, deelt Arjan Verstoep. Op deze plek kan gekozen worden voor ‘Wonen met Meer’, waarbij ouderen ondersteuning krijgen om het langer thuis blijven wonen te bevorderen. Maar we hebben ook gedacht aan gemeenschappelijke moes-, bloemen- en kruidentuinen, een dierenweide en een natuurvriendelijk wandelpad om het perceel heen.”