Wijzigingen website Wonen met Meer

Enkele weken geleden is ons Cookiebeleid al aangepast. Bij het openen van onze website is dat duidelijk zichtbaar door het schermpje, rechtsonder op de pagina, dat zichtbaar wordt. Na het maken van uw keuze, verdwijnt het schermpje weer. Op de laatste pagina van onze website, de contactpagina, is meer te lezen over ons Cookiebeleid.

De website van Wonen met Meer zal in de komende weken verder diverse veranderingen ondergaan. Deze veranderingen hebben o.a. te maken met de opzet van een beheerderspaar op een locatie van Wonen met Meer. We hebben het eerder gezegd: onze opzet rondom ons woon-, leef- en ondersteuningsconcept, is niet in beton gegoten. Nu het concept mogelijk toegaat richting een eerste locatie, zien we bij de diverse uitwerkingen dat er veranderingen aangebracht moeten worden. Maar, de essentie blijft overeind: “Wij willen bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden waar het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is, voortgezet kan worden. Niet de zorg maar het leven in de eigen levensstijl staat centraal.” Zegt het voort……

Wordt vervolgd.

Conclusie 55-plus Woonwensenonderzoek Vereniging Eigen Huis

Op LinkedIn vandaag zegt de directeur: “We moeten in Nederland op zoek naar oplossingen voor passende, veilige en comfortabele woningen voor senioren.” Uit het gelijknamige onderzoek is in de conclusie te lezen: “Grofweg concludeer ik dat de helft van de senioren het liefst in zijn huidige woning wil blijven en deze zo nodig wil aanpassen en dat de andere helft wel wil verhuizen naar een andere passende woning. Maar die zijn er nu onvoldoende waardoor de doorstroming op de huizenmarkt stokt…….  Vanuit de overheid en gemeenten richt de aandacht voor het langer zelfstandig wonen zich doorgaans nog steeds op de huur- en de zorgsector. Gedacht wordt dat mensen met een eigen woning het zelf wel kunnen regelen. Maar als er geen geschikte woningen gebouwd worden, dan wordt dat lastig. Wij zullen met de uitkomsten van dit onderzoek in gesprek gaan met gemeenten om dit vraagstuk voor deze ‘vergeten groep’ onder de aandacht te brengen……..voldoende, passende seniorenwoningen.” Link naar het betreffende rapport (samenvatting en/of volledige versie).

Wat zegt Wonen met Meer: het is duidelijk dat de samenleving nog moet wennen aan alle veranderingen, ook rond het langer zelfstandig wonen. Het is mooi als het eigen huis kan worden aangepast, alleen voor die mensen waarbij dat niet kan of juist kiezen om ergens anders te gaan wonen, moeten er inderdaad alternatieven komen. Het is niet alleen belangrijk dat gemeenten dit op de agenda hebben staan, nog belangrijker is dat zij actief participeren in het proces rond locaties, gronden en/of herbestemmingen. Wij zien te weinig gronden en locaties loskomen met een maatschappelijke bestemming. Als er met de geldende marktprijzen gebouwd moet gaan worden, dan worden de woningen onbetaalbaar.

Wonen met Meer gaat echter verder dan de discussie over de stenen. Willen wij echt ons ‘steentje’ kunnen bijdragen, dan is het van belang dat er wordt nagedacht over bijvoorbeeld de btw over geleverde diensten. Wonen met Meer, zonder winstoogmerk, levert op locatie, in een clusterde vorm met mensen, veiligheid en ondersteuning op maat. Om dat op te pakken, woont er een beheerderspaar op de locatie zelf! Als de huur of koop al niet te doen is, hoe moeten de bewoners dan betalen voor de diensten? We weten toch dat, als we het goed met elkaar regelen, het voor gemeenten en de landelijke overheid goedkoper wordt? Langer zelfstandig thuiswonen: je hoeft niet meer te verhuizen, of het verhuizen naar een verpleeghuis wordt uitgesteld!

Wanneer gaan we het snappen

Ook Hollandse Zaken van Omroep Max gezien? “Hoe het afschaffen van verzorgingshuizen leidde tot een crisis in de ouderenzorg. Lange wachtlijsten voor verpleeghuizen, te weinig thuiszorg, eenzaamheid en mantelzorgers met de handen in het haar.” Hoe vaak moet er nog over geschreven en gepraat worden? We kunnen bijna iedere dag wel naar een congres, workshop of een bij- of coachingscursus. En nog stellen we de vraag, hoe nu verder? Het beroemde gat tussen thuis en het verpleeghuis, waar Wonen met Meer in 2014 al over sprak.

Hebben wij dan voor alles een oplossing? Nee, maar we kunnen met ons woon- en leefconcept, vanuit de vraag en betrokkenheid, wel ons steentje bijdragen. Wij verbinden levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning aan een beheerderspaar dat bij de mensen op locatie woont!

  • Is onze insteek te eenvoudig?
  • Of te regelarm?
  • Of komt het omdat wij zonder winstoogmerk willen werken?

Geen idee, en het maakt ons niet uit wat er van wordt gevonden. We gaan door!