Uit de nieuwsbrief nr. 9: Ruimte voor collectief wonen

Lobby Ruimte voor collectief wonen in nieuwe fase
Ondanks dat er meer aandacht is voor andere woonvormen en overal in het land projecten starten, heeft Nederland te kampen met meerdere crises die veel aandacht opeisen van politici en ambtenaren. De realisatie van nieuwe woonvormen is daardoor kwetsbaar, ook omdat tijdelijke projecten soms plaats moeten maken voor andere maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd zien we collectieve woonvormen ook als een oplossing voor meerdere problemen.

Nu veel gemeenten de ambitie hebben om collectieve woonvormen mogelijk te maken, willen wij ons gaan richten op het daadwerkelijk realiseren ervan. Het vinden van locaties, het mogelijk maken in beleid en toegankelijke financiering. Ook vinden we het belangrijk dat collectieve woonvormen bereikbaar blijven voor alle inkomens.  De komende tijd zal er nieuwe content op de website komen en willen we ons netwerk van initiatiefnemers, financiers, overheden, politici, bouwers en bewoners opnieuw mobiliseren.

Woningbouwimpuls
Tot 25 september kunnen gemeenten een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het rijk. De impuls is bedoeld om betaalbare woningen sneller te realiseren. Is jouw initiatief al vergevorderd en werk je voor of veel samen met de gemeente? Dan is dit een goed moment om het over de bouwimpuls te hebben. Wellicht kan jouw initiatief hiermee een duwtje in de rug krijgen? Meer informatie: Link naar de Rijksoverheid.

Meer informatie, zie de website.

Pionier

Pionier. Zo voelen wij ons regelmatig.
Uit Wikipedia: “Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben. Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen erop kunnen voortbouwen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, later waren zij bijvoorbeeld degenen die een nieuw bedrijf opstarten. Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving.”

Klopt helemaal:
-Met Wonen met Meer zijn we onze weg nog aan het zoeken, ook al zijn in 2014 de eerste stappen gezet.
-Het lijkt erop dat er, tot op heden, geen gebruik gemaakt kan worden van ervaringen van anderen.
-Het kost veel inspanning omdat we niet op gebaande wegen lopen, blijkbaar…..
-Tegenslagen genoeg. Iedere keer denken we de juiste personen getroffen te hebben, maar na verloop van tijd wordt het stil en als er van onze kant geen initiatief wordt getoond, bloedt bijna ieder contact dood.
-Wij kunnen nog niet vertellen aan de buitenwacht dat er een locatie is gerealiseerd waar gekeken kan worden.
-“Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving“: het heeft lang geduurd voor we dat helder hadden. Maar liefst 32,5 jaar! Maar, beter laat dan nooit!

We gaan gestaag door, stellen doelen bij en blijven bij een opzet die eenvoudig is en die bewoners en mantelzorgers veel oplevert. Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen. Alleen al onze missie en visie levert energie op, door er steeds mee bezig te zijn!

Tips, mee- en dwarsdenkers, investeerders, sponsors, maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, ambassadeurs, aspirant beheerdersparen, ontwikkelaars, makelaars, beleggers: laat gerust via onze contactpagina van u horen.

Wonen met meer