Concept Integraal Zorgakkoord

Wonen met Meer heeft het uitgelekte concept Integraal Zorgakkoord (versie 1.0 – 3 september 2022) doorgenomen. Het concept telt maar liefst 135 pagina’s. Wonen met Meer heeft eerst een uittreksel gemaakt, en vervolgens de grote en belangrijkste lijnen op een rijtje gezet. Vanuit die grote lijnen hebben we de verbindingen opgezocht met Wonen met Meer. Straks meer daarover. Alles bij elkaar zijn het toch nog 16 A4-tjes geworden!

Omdat we zelf uit de zorgsector komen, is het stuk nog enigszins te volgen. Vast staat dat het een complex zorgsysteem is geworden waar inmiddels 100 miljard in omgaat. Het gaat o.a. om verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging  en nog meer. Bestaande programma’s worden meegenomen, zoals: Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. WOZO zet in op een gemeenschappelijke opgave met veldpartijen; het lange termijn perspectief en een expliciete norm: zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Een vrij nieuw onderwerp is dit: “Inzetten op zorg met laagst mogelijke impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Dat vraagt om ‘groene en klimaat neutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving, geleverd met oog voor spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen.”

Om de stijgende lijn eruit te halen, worden er diverse voorstellen gedaan. Zo wordt er o.a. ingezet op: “gezondheid en welzijn door middel van (wijkgerichte) preventie en ondersteuning, zodat mensen zo gezond en vitaal mogelijk zijn en zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden.” Een mooi bruggetje naar Wonen met Meer. Wij hebben vanuit onze samenvatting en het beschrijven van de essentie, maar liefst 29 verbindingen kunnen ontdekken met Wonen met Meer. Ons concept sluit aan bij de uitspraak die te lezen is in het Integraal Zorgakkoord: ” Radicaal simpel”. Wij hebben het over regelarm en zonder winstoogmerk, vanuit de vragen in de samenleving en vanuit betrokkenheid daar handen en voeten aan geven. Toch zien wij vrijwel geen verdieping op dat thema. Het zijn met name de bestaande organisaties, instanties en overheidsinstellingen die worden opgeroepen samen te werken. Of deze: “Gemeenten hebben een belangrijke rol om de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord te kunnen realiseren. Van passende ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen en het bevorderen van een gezond en actief leven. Het voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden.”

Wonen met Meer gaat verder niet in op de 29 verbindingen die zij zien. Het is wel mooi te lezen dat de thema’s wonen, Langer Zelfstandig Thuis, veiligheid, mantelzorg, ondersteuning en zorg worden benoemd. Er worden echter, zover wij het hebben kunnen zien, geen verbindingen gelegd met nieuwe woon,- leef,- welzijn,- ondersteunings- en zorgconcepten.Onze hoop is gevestigd op mogelijk nieuwe financiële stromen: “De overheid geeft ruimte voor experimenten van (domeinoverstijgende) regionale samenwerkingsverbanden, waaronder zij uitzicht geeft op structurele bekostiging van initiatieven na de experimenteerfase, voor zover initiatieven doelmatig zijn,… Zo kan (zwaardere) acute zorg worden voorkomen.” “Professionals moeten hierbij worden ondersteund en ontzorgd en in hun dagelijkse samenwerking. anders en beter te organiseren (dichtbij,..”

Als de insteek is “dat zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden … het versterken van de sociale omgeving en zelfredzaamheid van mensen” dan ontkomen we niet aan het ondersteunen van (burger of maatschappelijke) initiatieven in de wijk, dichtbij de mensen. Wonen met Meer heeft de handschoen in 2014 al opgepakt. Het is nu zaak om door te pakken, met de juiste samenwerkingspartners.

Heeft u na het lezen van deze bijdrage zelf ook ideeën of wilt u meedoen, in welke vorm dan ook? Laat het gerust weten via onze contactpagina. Van harte uitgenodigd. Delen wordt gewaardeerd.

Wonen met meer