Wonen met Meer lid geworden van LVGO

Wonen met Meer lid geworden van LVGO (landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen).

Wij zien veel overeenkomsten, kijkend naar wat er geschreven staat op hun website: “Gemeenschappelijk wonen door senioren is daarmee een prachtig burgerinitiatief. Het past helemaal in deze tijd van zelfstandigheid en eigen regie, gecombineerd met de behoefte aan saamhorigheid.”

Bij Wonen met Meer gaat het om geclusterd wonen, veiligheid en ondersteuning als dat nodig is, gekoppeld aan een beheerderspaar op locatie. Zo houden bewoners de regie en is het initiatief toekomstgeschikt. De verwachting is dat het gemeenschappelijk wonen, als aanvulling op hun organisatie, op termijn kiest voor een vorm van ondersteuning op locatie. Wonen met Meer is er klaar voor en levert altijd maatwerk!

Bestuursleden gezocht voor de nog op te richten stichting Wonen met Meer

Wonen met Meer is maatschappelijk betrokken en wil van waarde zijn. Door het uitdragen van de missie en visie en het zorgdragen voor de continuïteit, geeft de stichting praktisch handen en voeten aan de geformuleerde uitgangspunten. Wij zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk. De stichting bevindt zich in de oprichtingsfase. Er zijn twee bestuursleden die hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur van de stichting. Dat is helaas te weinig om tot oprichting over te kunnen gaan. We zijn daarom op zoek naar een of meer bestuursleden. Die voorbereidingen gaan wij nu in werking zetten.

Omdat de opzet van de Stichting nieuw is, zal niet alles van een leien dakje gaan. We zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn tijd en energie te steken in de opzet van de Stichting. Samen laten we zo onze droom, passie en het geschetste perspectief tot leven komen. In eerste instantie door de pilot op te zetten, vorm te geven en te begeleiden. We vragen dan best veel: gedrevenheid, creativiteit en initiatiefrijk kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar dwarsdenkers, friskijkers, koplopers en kantelaars. Samen van waarde willen zijn!

We zoeken in de omgeving IJsselstein o.a. een voorzitter, secretaris en iemand voor de PR- en Communicatie. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op onze website: Er zijn concept functiebeschrijvingen opvraagbaar.

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”Wonen met meer