Wie helpt ons de volgende stap te zetten

Wie helpt ons verder
Bij de opzet van een nieuw woon,- leef,- welzijns- en ondersteuningsconcept zijn er altijd juridische en fiscale vragen. Hoe krijgen we die beantwoord? Wie is bereid om ons concept zonder winstoogmerk en met vrijwillige kartrekkers juridisch en/of fiscaal te ondersteunen? Mogelijk kunnen we als tegenprestatie bij de realisatie van een locatie iets terug doen. Sinds 2014 worden alle echt noodzakelijke rekeningen door onszelf betaald. We vragen van de ‘meedenkers’ geheimhouding en integriteit m.b.t. het bespreken van de verschillende casussen. Daarnaast is het zo dat ons concept niet altijd past in de huidige hokjes en vakjes; anders gezegd: anders denken, werken en financieren. De vraagstukken spelen nu, op de korte termijn. Heeft u, heb jij als lezer van dit bericht niet de gevraagde expertise, maar bent u, ben jij wel bereid financieel bij te dragen, dan kan dat uiteraard ook. Met de financiële middelen kunnen we dan de expertise inhuren. Natuurlijk kunnen wij daar op LinkedIn en/of de website de nodige aandacht aan geven als dat gewenst is. Reacties kunnen worden verstuurd via onze contactpagina van Wonen met Meer:
Link. Delen wordt gewaardeerd.

Wonen met Meer ondertekent manifest: “Gezond ouder worden doe je samen in de buurt”

“Er is veel energie in de samenleving om zorgzame gemeenschappen in te richten. Alleen zit het systeem de initiatieven voortdurend in de weg. We roepen de ministers Helder, Van Gennip en De Jonge op om de rode loper uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig regels aan te passen.
De langdurige zorg kan én moet anders. De dilemma’s zijn duidelijk: personeelstekorten, administratieve lasten, hoge werkdruk, overbelaste mantelzorgers, zorg die niet altijd past en stijgende kosten. Door de vergrijzing wordt deze spanning groter, tenzij we anders gaan kijken en nieuwe mogelijkheden gaan zien.

Helaas zien we dagelijks hoe goede initiatieven belemmerd worden door het systeem. In de meeste gevallen zijn de schotten tussen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) de grote boosdoeners. Het leidt tot naar elkaar wijzen, op elkaar wachten en van het kastje-naar-de-muur-gedrag.” Zie ook de betreffende website: Link

Wonen met Meer gaat verder. Wij hebben het niet over de WLZ, ZVW of de WMO. Voor er zorg en/of verpleging nodig is kunnen wij met elkaar een mooie plek bieden om levensloopgeschikt te wonen en te leven, waar veiligheid is en ondersteuning geboden kan worden als dat nodig is: toekomstgeschikt.