Magazine Samen is uit met artikel over Den Dikken Boom….

Omdat in het project Den Dikken Boom in Ouderkerk aan den IJssel Wonen met Meer samenwerkt met Samen Investeren en Verstoep Bouwadvies en Architectuur, is kortgeleden een interview geweest met betrokkenen. Een weergave van dat interview is nu terug te vinden in het prachtig vormgegeven magazine Samen met daarin een mix van financiën, ontwikkelingen, bouw, marketing en waardevolle projecten. Dit magazine is inmiddels verschenen. Een van de waardevolle projecten is Den Dikken Boom in Ouderkerk aan de IJssel. Op 4 pagina’s is dit project uitgebreid beschreven en in beeld gebracht. Van harte aanbevolen. De digitale versie is eventueel aan te vragen via het contactformulier op onze website: link.

Bestuursleden gezocht voor Wonen met Meer

Wonen met Meer is met spoed naar een of twee bestuursleden. Samen met de drie andere aspirant bestuursleden kunnen we dan de stichting oprichten. Door het klein te houden willen we iets groots bouwen. Anders denken, werken en financieren. Herken jij je hierin:

  • een friskijker?
  • zie je ook dat we in deze tijd andere verhalen kunnen gaan schrijven?
  • van binnenuit veranderen?
  • buiten de bestaande lijnen kunnen denken?

Neem dan snel contact op. We plannen vervolgens z.s.m. een eerste kennismakingsgesprek. Link naar het contactformulier op onze website.

Van harte welkom, en je mag uiteraard anderen ook op de hoogte brengen van deze oproep!

“Nieuwe werkwijzen en structuren nodig, en meer ‘leren door te doen”

Coalitieakkoord Provincie Utrecht 2023-2027
Misschien ook gelezen? We zijn al een interessante passage tegengekomen: “Deze bovengenoemde opgaven (red. bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, wonen, natuur en mobiliteit) zijn transities: ze vragen om een structurele verandering en zijn lastig voorspelbaar. Om ze écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig, en meer ‘leren door te doen. Dit is spannend, want zo werken we niet vaak. We zullen gaandeweg zien tegen welke problemen we aanlopen en waar oplossingen ontstaan”.

Bij Wonen met Meer zien wij overeenkomsten met de vraagstukken waartegenover we ons gesteld zien. “Om ze écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig, en meer ‘leren door te doen….. gaandeweg de vraagstukken oplossen….”. Denk hierbij aan het vinden van maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, niet alleen voor de winst gaan, banken of private partijen die in nieuwe concepten willen investeren, het sneller doorlopen van procedures bij gemeenten en provincies, het btw-vraagstuk m.b.t. de betaalde mantelzorgdiensten aan bewoners…… Anders denken, werken en financieren. Wie doet er mee? Stappen zetten en gaandeweg de vraagstukken oplossen…  Link

 

Betaalde mantelzorg en btw

Betaalde mantelzorg en btw
Hoe is dat geregeld, of hoe gaan we dat regelen? Geen btw, het lage tarief of de volle btw? Heeft iemand een wijze, onderbouwde raad? Voor nu, straks en voor later? Niet om winst te maken, maar vanuit de vraag en betrokkenheid een steentje bijdragen.Contact: link

Terugblik informatiemiddag bij Den Dikken Boom

Zaterdagmiddag 1 juli jl. was er een informatiemiddag over de plannen bij Den Dikken Boom, in Ouderkerk aan den IJssel. Er waren presentaties van Verstoep Bouwadvies en Architectuur, het concept Wonen met Meer, Waardse Kids kinderopvang en Samen Investeren. Naast de presentaties, waren er stands waar informatie was te vinden over het plan en konden er vragen worden gesteld. De aanwezigen kregen tevens de gelegenheid om alvast het “aanmeldformulier interesse woningen” in te vullen. In de presentaties is duidelijk gemaakt dat er bij Den Dikken Boom ruimte is voor jong en oud, met en zonder beperking. In het plan zijn meerdere ontmoetingsruimtes opgenomen, waaronder ook een hobbyruimte die Buurtschuur wordt genoemd. Op locatie woont de beheerder, die tevens veilheid biedt en ondersteuning aan bewoners mocht dat nodig zijn bij het langer zelfstandig wonen. Als er zorg of verpleging nodig is, dan zijn de levensloopgeschikte woningen een prachtige oplossing en kan een (thuis)zorgorganisatie bij de bewoner thuis, ambulant de zorg en verpleging bieden. Zo is de gehele opzet ook nog eens toekomstbestendig! Kijk op onze website: Link