Wonen met Meer: één merk, drie producten

Wonen met Meer is meer dan een concept op locatie. We kunnen nu naast het bieden van veiligheid en ondersteuning aan bewoners (en het ontzorgen van mantelzorgers) die geclusterd bij elkaar wonen op een locatie, nog meer gaan betekenen. Ons concept Wonen met Meer is nu uitgebreid met twee producten:

1. AssistantLiving. Tijdelijke ondersteuning na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Op een locatie waar Wonen met Meer onderdeel is van de woon- en leefgemeenschap.
2. Mantelzorgindebuurt. Ondersteuning in de wijk/buurt bij mensen thuis. Vanuit een locatie waar Wonen met Meer onderdeel is van de woon- en leefgemeenschap.

Informatie volgt. Hierbij alvast gevisualiseerd onze drie producten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen met Meer in nieuwsbrief

Wonen met Meer. Nieuwsbrief Oktober – 2023 Mensen met dementie in Groningen. In deze brief staat nu ons concept ook vermeld. Van harte deze website aanbevolen: Link.

Beeld hieronder is een print screen van een gedeelte van de betreffende nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

De toekomst van de Zorg (Nieuwsuur): Wonen met Meer reageert

De toekomst van de zorg (Nieuwsuur: uitzending zondag 17 september. Hier de link: Onderwerp begint na 14 minuten en 25 seconden). Wonen met Meer reageert:
-Marcel Levi: kundige man die zich durft uit te spreken.
-Terecht: het piept en het kraakt.
-Mee eens: na alle gesprekken, dialogen, praattafels, vergaderingen, overlegcircuits en discussies: knopen doorhakken en besluiten nemen.
-Mee eens: de marktwerking is doorgeschoten. Dit werkt niet.
-Mee eens: de besluitkracht mist.
-Mee eens: commerciële, Private equity, bedrijven verbieden. Het betreft hier voorbeelden als huisartsenpraktijken en ZZP-ers in de zorg. Allemaal zorggeld dat uiteindelijk naar aandeelhouders gaat.
-Mee eens: gebrek aan doorzettingskracht.
-Vraag: hoe we verder moeten gaan met voorbeelden van medische vooruitgang. Oftewel medische specialistische zorg.
-Mee eens: geen wassende robot.
-Eens: ouderenzorg. Als het thuis echt niet meer gaat, …..weer meer verzorgings- en verpleeghuizen.
-Oneens: de focus lijkt meer op de zorg gericht dan op thuis. Thuis, in de wijk, in de buurt is er met bestaande en nieuwe woon- en leefconcepten winst te boeken. Daar wordt niet op ingegaan. Waarom? Omdat wij denken dat daar de aandacht niet zit, of gemeen geformuleerd: daar is geen geld te verdienen!? Welzijn en welbevinden vraagt verdieping, vanuit het niet medische model. Of anders gezegd: gewoon kijken en luisteren naar de mensen, aan de slag, gewoon beginnen. Niks doen is geen optie.

Wat zegt het Zorginstituut maart 2022 inZorgCijfers Monitor: “Vijf grootste sectoren: 86 procent van de totale zorgkosten, 86 procent van de totale zorgkosten komt voor rekening van de vijf grootste sectoren (figuur 1). Dat zijn de medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg, verpleging en verzorging en de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ).” Specifieker: De medische en specialistische zorg behoort tot de groep, op twee na, van de grootste uitgaven. Centraal Bureau voor de Statistiek:

Zomaar een zinnetje…..

Zomaar een zinnetje uit het coalitieakkoord 2023 – 2027: ‘Elke Limburger telt’. “Een kwestie van pionieren en ondernemen, experimenteren, vallen, opstaan en weer doorgaan.”

Zo zien wij dat ook bij Wonen en Meer! Ook wij zijn aan het pionieren, ondernemen, experimenteren, we vallen, staan weer op en gaan gewoon door. Ons concept ondersteunt bewoners bij het langer zelfstandig wonen en ontzorgt mantelzorgers. Wij zoeken partners voor de lange termijn in de provincies Drenthe en Limburg (investeerders, ontwikkelaars en bouwers, ……).

Meer weten? Bekijk gerust eerst onze website en vul dan ons contactformulier in en we nemen z.s.m. contact met u. Delen wordt gewaardeerd!

Anders organiseren

“Onafhankelijke onderzoeken bevestigen: financiële situatie ouderenzorg is onhoudbaar”. Deze week zijn er twee afzonderlijke rapporten verschenen die de grote zorgen in de sector bevestigen. De vraag is hoe wij dit gaan oppakken! Met deze uitspraak zijn wij het in ieder geval niet eens: “De sector wil er alles aan doen om de zorg toekomstbestendig te houden, maar door de druk op de kosten en alle bezuinigingen vanuit de overheid wordt hen dit bijna onmogelijk gemaakt.” Vanaf 2014 is namelijk al bekend wat de koers van de overheid zou gaan worden, alleen is verzuimd bewoners en burgers hierin mee te nemen. Kort gezegd: je moet meer je eigen broek ophouden en het zelf organiseren. Kan iedereen dat, is de druk op mantelzorgers al niet groot en zijn er voldoende geschikte woningen waar je goed kan wonen en leven? In vakblad Cobouw stond deze zin: “Alle hens aan dek voor bouwopgave voor seniorenwoningen”. Er is daarnaast een stapeling van ambities mogelijk: woningen, doorstromen, meergeneraties, duurzaam, gezond, natuur, eenzaamheid tegengaan, ontmoeting, …….

Ons concept is zonder winstoogmerk en blijkt niet interessant genoeg te zijn om verder mee te gaan, zo lijkt het. Toch gaan we door: anders denken, werken en financieren. Wonen, welzijn, welbevinden, ondersteunen en ontlasten, met een beheerderspaar op locatie. Is er zorg of verpleging nodig, dan zijn er levensloopgeschikte woningen beschikbaar waar ambulant, bij de mensen thuis, de zorg geregeld kan worden. Niet ingewikkeld, met zo min mogelijk regels en gewoon door te luisteren en er te zijn!

Doen we dat niet, dan zal de chaos alleen maar toenemen en is ons zorgsysteem financieel gezien niet meer in de lucht te houden. Denken wij het te weten? Hebben wij overal een antwoord op? Hebben wij DE oplossing? Nee, wel proberen wij ons steentje bij te dragen.

Wie wil kan met ons meedoen: investeerders, bewonersgroepen, maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, partijen die ons ontlasten in het maatschappelijk vastgoed, meedenkers, voor financiers, dwarskijkers, bouwkundigen, architecten, banken, bouwers, fiscalisten,  …….,  Neem gerust contact met op via ons contactformulier. Veel dank alvast en delen wordt gewaardeerd.

Wij zijn het eens met Chantal Walg die schrijft op de website van MaatschappijWij:

De zorg veranderen? Neem ‘gezondheid’ en niet ‘ziekte’ als uitgangspunt.