Verkiezingen Tweede Kamer 2023

Het spreekt voor zich dat Wonen met Meer geen adviezen gaat geven als het gaat om de Tweede Kamer verkiezingen. Wel hebben we gekeken naar wat er zoal te vinden is in de programma’s van de politieke partijen. Op deze pagina hebben we enkele onderwerpen onder elkaar gezet. Daar naar kijkend, ook in verbinding met ons concept Wonen met Meer, dan is het duidelijk dat wij sinds 2014 op de goede weg zitten: levensloopgeschikt wonen, samenwerking met thuiszorg, ondersteuning aan bewoners en mantelzorgers en het netwerk rond bewoners, in de wijk/buurt, meer generaties, preventie, lokaal, innovatief, vertrouwen, gemeenschappen, woonomgeving …… We zijn benieuwd naar de uitkomst van de verkiezingen.

 • Seniorenwoningen.
 • Thuiszorg.
 • Woon/zorgcombinaties.
 • Schotten bij de huidige financiering.
 • Eerste Lijn.
 • Scheiden van wonen en zorg.
 • Mantelzorg.
 • Eigen netwerk.
 • Levensloopbestendig.
 • Samenwerking.
 • Woningbouwprogramma’s.
 • Nationaal plan voor het bouwen.
 • Wijken/buurten.
 • Zorg Thuis.
 • Meergeneratiewoningen.
 • Zorg en hulp in de wijk.
 • Voldoende ouderenwoningen.
 • Lokale ouderenzorg.
 • Preventieve ouderenzorg.
 • Innovatieve woonzorgvoorzieningen.
 • Vertrouwen.
 • Woonomgeving.
 • Ondersteuning vrijwillige inzet.
 • Ontschotting.
 • Investeren in Zorg Thuis.
 • Lastendruk.
 • Zorgzame gemeenschappen. Wij geloven in zorgzame gemeenschappen waar zorg voor elkaar vanzelfsprekend is. Een wereld waarin je uitdeelt van wat je hebt ontvangen. Geen ik-tatuur of liberaal marktdenken, maar een sámenleving. Samen spelen, samen delen, samen zíj́n.

Wonen met Meer en mantelzorg(ondersteuning)

Zondag 29 oktober 2023 bij het televisieprogramma Pointer: Mantelzorg. Wie betaalt de rekening? De overheid stuurt al vele jaren aan op meer inzet van mantelzorgers, zeker nu de kosten van de zorg torenhoog zijn en er een tekort is aan medewerkers in de zorg. Sinds 2014 heeft stichting Wonen met Meer die tendens aan zien komen. Met ons concept worden bewoners in een geclusterde vorm van wonen en leven ondersteund bij het langer zelfstandig wonen en kunnen mantelzorgers worden ontzorgd. De vraag wie ‘opdraait’ voor de kosten van mantelzorg, houdt ons dagelijks bezig, en dat is niet overdreven! Onze opzet is zonder winstoogmerk en toch kunnen wij geen financiering krijgen voor het opzetten, uitwerken en opstarten van onze start-up. Zou het een met het ander te maken kunnen hebben? Iets als ‘verdienmodel’? Het is echt bijzonder om te constateren dat de overheid het wel ziet, de Koning aandacht hiervoor heeft in de troonrede en de staatssecretaris het onderwerp en de eventuele oplossingen, over de komende verkiezingen heen tilt.

Investeren in concepten als Wonen met Meer, zal op de lange termijn ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en leven, niet hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis, of dat die stap wordt uitgesteld. Ja, dat kost geld. Het is niet leuk en fijn om te zeggen, maar kunnen we daar geen rekensom op loslaten? Onderaan de streep moet dat geld opleveren….. Hoe komt het dan dat dit zo’n ondergeschoven kindje is? In de tussentijd lopen mantelzorgers vast, komen zelfs in de financiële problemen, vallen door ziekte en overbelasting uit. En de mensen zelf die mantelzorg nodig hebben? En initiatieven als de onze modderen in de tussentijd maar aan.

Toch gaan we door. We geloven in onze opzet, want is duidelijk waarom we daar tijd, energie en geld insteken. Heeft u ideeën? wilt u ons (financieel) steunen? Samenwerken? Ons concept een basis geven? We geven graag een toelichting als u vragen heeft, komen bij u langs of u komt bij ons langs. Het kan allemaal! Vul gerust ons contactformulier in op deze website.

De link naar de betreffende uitzending van Pointer.