GEVRAAGD: check op concept samenwerkingsovereenkomst

Stichting Wonen met Meer heeft een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen Wonen met Meer en Locaties waar diensten voor bewoners worden afgenomen (zonder winstoogmerk). Na bijna 10 jaar van voorbereidingen kunnen we zeggen dat we van de opstartfase toegaan naar het daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden. Echter, er is nog geen geld om € 200,- of € 400,- te betalen om de overeenkomst juridisch te laten checken. Wie zou, met inachtneming van geheimhouding, onze concept samenwerkingsovereenkomst willen doornemen? We willen als tegenprestatie graag aandacht geven aan uw/jouw bijdrage op onze pagina Sponsoring en Nieuws. Kijk gerust op onze website: Link.

Als u/jij ons verder kan helpen, neem dan vooral contact op via ons contactformulier op onze website: Link.

Delen wordt gewaardeerd! Bedankt!

Verstoep Krant is uit

Met een oplage van 51.000(!) is de Verstoep Nieuwskrant weer bezorgd in de Krimpenerwaard en andere naastgelegen plaatsen rondom Schoonhoven. Voor het 29e jaar is deze krant verspreid. Een bijzondere manier om visueel en met tekst te vertellen waar alle medewerkers van Verstoep Bouwadvies en Architectuur hard aan hebben gewerkt: Projecten als bedrijven, particuliere woningen, een kerkelijk centrum, herontwikkelingen, verbouw- en nieuwbouw en kantoren. Verder is er aanvullende informatie te vinden over de ontwikkelingen in de wereld, in het land en op het gebied van wet- en regelgeving.

Stichting Wonen met Meer heeft in deze uitgave een hele pagina mogen vullen(pag. 11), waarvoor dank! De lezer krijgt in een virtuele tour te zien en te horen hoe een project met ons concept eruit kan komen te zien. Helemaal virtueel is het niet, want er is gekeken naar de drie projecten waar Wonen met Meer onderdeel vanuit maakt: ‘Zeldenrust’ Benschop, ‘Den Dikken Boom’ Ouderkerk aan den IJssel en ‘De Groendijckhof’ te Waarder. Wat zou het mooi zijn als we in 2024 meer kunnen vertellen over de bouw….. Op pagina 10 is hier meer over te lezen.

De digitale versie lezen? klik hier op de link om naar de betreffende website van Verstoep Bouwadvies en Architectuur te gaan.

Hieronder nog enkele foto’s van de betreffende Nieuwskrant. Zie ook de verdieping op onze website onder “locaties“.:

 

Blij met 3 toegekende subsidies

Stichting Wonen met Meer heeft eerder dit jaar, in samenwerking met Verstoep Bouwadvies en Architectuur te Schoonhoven, voor drie locaties een subsidie aangevraagd via de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). In de regeling die begin 2023 werd opengesteld stond: “De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.”

Begin december 2023 kregen wij het prachtige bericht dat de subsidieaanvragen voor drie locaties zijn toegekend, namelijk:

  1. ‘Zeldenrust’, Benschop.
  2. ‘Den Dikken Boom’, Ouderkerk aan den IJssel.
  3. ‘De Groendijckhof’, Waarder.

Wonen met Meer is blij met de toekenning en hoopt, verwacht dat straks heel veel mensen op de betreffende locaties (en uit de wijk), gebruik gaan maken van deze voorziening. Ook hier gaan we verder dan het bouwen met stenen: Welzijn, welbevinden, ontmoeten, tegengaan van eenzaamheid, hobby’s ontwikkelen, wijkfunctie…….. Een zorg minder! Namens de toekomstige gebruikers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: BEDANKT!

Arjan Verstoep BEDANKT voor de samenwerking. Locaties: succes bij de verdere uitrol.

Wonen met Meer ontzorgt locaties, bewoners, mantelzorgers en de wijk.

Bankrekeningnummer Stichting Wonen met Meer

Wat is een stichting zonder bankrekeningnummer? Helemaal niets. We zijn daarom blij dat er nu wel een bankrekeningnummer is. Samen met ons KvK-nummer kunnen we nu actief op zoek naar financiële middelen die nodig zijn om in deze opstartfase investeringen te kunnen doen voor nu en oor de lange termijn. Onze stichting werkt zonder winstoogmerk, dus alle inkomsten die er zijn hebben we nodig om o.a. deze uitgaven te kunnen dekken:

  • PR- en Communicatie-uitingen (visitekaartjes, folders, kleine weggeef cadeautjes), website, domeinnamen, hosting, e-mailadres;
  • verzekeringen voor het stichtingsbestuur (aansprakelijkheid);
  • telefoonkosten;
  • advieskosten (fiscalist, jurist);
  • aanloopkosten nieuwe projecten (folders specifiek gericht op de betreffende locatie, rolbanner);
  • onderzoekskosten om te kijken of een locatie geschikt is om daar ons concept uit te rollen (ontwikkelaar, makelaar, investeerder, monumentenonderzoek).

Op dit moment zijn er nog geen fysieke locaties die bijdragen aan de inkomsten. Binnen nu en enkele jaren is de verwachting dat van de locaties, waar nu aan wordt gewerkt, een inkomstenstroom op gang komt. Daarnaast zijn er constant inspanningen nodig om nieuwe locaties te verwerven. Met uw financiële steun kunnen we deze opstartfase doorkomen en leggen we een solide basis voor de toekomst als locaties bij Stichting Wonen met Meer het concept afnemen.

Financiële bijdragen of andere manieren van sponsoring, zie ook onze pagina op de website, zijn welkom. Ons Triodos-bankrekeningnummer is: IBAN: NL65TRIO0320731502 t.n.v. Wonen met Meer, onder vermelding van gift. Mocht u dat willen, dan geven wij graag aandacht aan de binnengekomen gift via ons “Nieuws”-kanaal op onze website.

Wonen met Meer: Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderen­zorg van morgen!

Wonen met Meer heeft de petitie ondertekend. Op de website is te lezen: “Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.” Dat schrijft LOC Waardevolle zorg (ondersteuner van de beweging Radicale vernieuwing) op haar online platform.

Daarbij gesteund en gefaciliteerd, in nauwe samenwerking met woningbouwverenigingen, zorg en welzijnsorganisaties, overheden, onderwijsorganisaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, de technologiesector, het bedrijfsleven. Samenwerking die uitgaat van mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen, en zo leidt tot werkelijk integrale oplossingen. Waarbij ieder mens van waarde is, alle domeinen van het leven tellen en leefgemeenschappen in alle opzichten prettig zijn om in te leven.

Zoiets vraagt om een positieve verandering van ons allemaal. Aan zo’n verandering willen we werken. Nu. Het nieuwe kabinet roepen we daarom met klem op ons perspectief op de ouderenzorg van morgen over te nemen en daarnaar te handelen.”

Wonen met Meer werkt sinds 2014 al aan deze verandering. Meer weten: zie onze website.