Wat zou het mooi zijn……

Wat zou dat mooi zijn….

Alles wat er nodig is om ons concept van Wonen met Meer in praktijk te kunnen brengen wordt door onszelf geïnitieerd. Denk hierbij aan het vinden van de Locatie, diversiteit m.b.t. het wonen, een gemêleerd gezelschap aan bewoners, van veiligheid tot en met de ondersteuning, levensloopgeschikte woningen…. Alles is dan ondergebracht in een stichting die tegen betaling, zonder winstoogmerk als een soort platform diverse diensten aanbiedt aan Locaties en bewoners. Alleen ga je sneller, toch? Nee, daar is toch samenwerking voor nodig. Gelukkig is dat allemaal geregeld. De kartrekker van Stichting Wonen met Meer heeft in de loop van de jaren een netwerk van partners weten op te bouwen zodat alle onderwerpen gekoppeld kunnen worden aan verschillende uitvoerders:

 • Één belletje naar mijn contactpersoon met de achtergrond bouw, en een Locatie wordt doorgerekend of het haalbaar is…..
 • Één Whatsapp bericht naar de aannemer met de vraag of hij ruimte in zijn agenda heeft om een eerste schets te maken.
 • Bij iedere gemeente hebben we direct contact met de portefeuillehouder woon- en leefconcepten en weten we binnen 2 weken of het plan voldoet aan het uitgangspunt: “Zo zit het echt”. Ooit opgesteld door Wonen met Meer en inmiddels door alle 342 gemeenten in Nederland is ondertekend. Daarmee krijgt het landelijke thema “Langer zelfstandig wonen”, handen en voeten.
 • Provincies snappen de urgentie en denken proactief mee om de gestelde gestapelde doelen te halen. Ze geven de betreffende gemeente alle ruimte en bestemmingsplannen zijn niet meer in beton gegoten.
 • Banken en pensioenfondsen staan in de rij om ingediende projecten te financieren. Natuurlijk mag er wat winst gemaakt worden, maar ze gaan voor de maatschappelijke impact en willen ook op het terrein van het ouder worden, van waarde zijn. Financiering is gelukkig geen probleem meer. De aanmeldingen stromen via onze website binnen.
 • Bouwers vragen niet het onderste uit de kan maar zijn maatschappelijk betrokken en weten dat niet alles in geld is uit te drukken.
 • Woongroepen, ontwikkelaars, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, wijk- en buurtbewoners weten ons te vinden doordat er lokale contactpersonen zijn die vrijwillig als doorgeefluik fungeren en de input met elkaar delen vanuit een open source gedachte.
 • Is er zorg en/of verpleging nodig, dan kan het beheerderspaar aankloppen bij één loket dat fysiek en digitaal 7 dagen in de week bereikbaar is voor alle vragen rondom eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, hulpmiddelen, woon- en leefconcepten, levensloopgeschikt wonen, verpleegzorg en- ziekenhuiszorg thuis. De eigen huisarts van de bewoner/burger, heeft een belangrijke adviserende rol. Er zijn geen aparte loketten meer voor WMO, ZFW en WLZ zorg. Het zelf regelen middels een PGB is meer gebruikelijk geworden, alleen de financiële afhandeling vindt plaats daar waar de voormalige loketten met elkaar samenwerken. Sterker nog, de uitvoerende organisatie werken samen onder een dak!
 • Welzijn, preventie en gezondheid zijn belangrijker geworden dan de zorg en verpleging en daar wordt meer in geïnvesteerd omdat we weten dat een onsje welzijn een kilo zorg scheelt!
 • Aan beheerdersparen geen gebrek, sterker nog: er is in elke provincie een wachtlijst!…………..iedereen wil zijn/haar steentje bijdragen tegen een kleine vergoeding.
 • Zoals het nu gaat, kunnen we binnen een jaar van plan naar realisatie gaan. Bewoners, geïnteresseerden en burgers zijn nu bereid zich in te schrijven. In het verleden had dat niet veel zin meer want er stonden mensen op de interesse-lijst die, nu 10 jaar later zijn overleden. Binnen één decennium kunnen we nu rust 10 projecten realiseren; dat zet tenminste zoden aan de dijk. Dat geeft de strijder moed.
 • Gemeentes stellen zich nu op als ondernemers, want ze weten dat we onze doelen moeten halen, binnen een gestelde tijd en financiering.
 • De Belastingdienst is akkoord gegaan met de suggestie van ons om geen btw over (betaalde mantelzorg)diensten aan ouderen door te berekenen. Dit omdat de opzet juist de overheid en de bewoners geld bespaart.
 • Initiatieven worden toegejuicht; er kan weer gepionierd worden! Wat een heerlijk gevoel en stimuleert ook het sociaal ondernemerschap in Nederland en daarbuiten. Want, onze vraagstukken zijn vaak ook de vraagstukken waar bijvoorbeeld in Europa mee wordt geworsteld.

Wonen met Meer: op website ZorgSaamWonen

Maandag 22 januari 2024 is Yvonne Witter van ZorgSaamWonen in gesprek geweest met Stichting Wonen met Meer. ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform over wonen, welzijn en zorg, dat het fysieke- en het sociale domein (de stenen en de mensen) met elkaar verbindt. Het heeft even geduurd voor wij met elkaar kennis konden maken, maar het gesprek heeft in ieder geval een mooi artikel opgeleverd op de website van ZorgSaamWonen. Meer lezen? Klik hier.

Yvonne bedankt voor het gesprek en het uiteindelijke artikel. Laten we hopen dat ook dit weer bijdraagt aan de verbinding tussen mensen en stenen. Anders gezegd: dat we samen handen en voeten geven aan de uitdagingen van deze tijd, waaronder het realiseren van geschikte woningen voor ouderen en het mensen ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Van overheidsbeleid naar gewoon doen! Voor Wonen met Meer was dat in 2014 al het streven!

 

LaCoTA geeft aandacht aan Wonen met Meer

LaCoTA, zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen, heeft op haar website een stukje geschreven over ons concept Wonen met Meer. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor…. Wim, bedankt. Hier een stukje van de betreffende website:

 

 

 

Lees vooral verder op de website: Link.

 

 

 

 

“Niet kletsen, maar doen”

Om te beginnen met de woorden van Peter Prak van De Knarrenhof: “er zijn meer mensen die kletsen over burgerinitiatieven dan dat er mensen zijn die ze daadwerkelijk realiseren”. Nou, vandaag kunnen wij hier melden dat het Stichting Wonen met Meer gelukt is een sponsor te vinden voor het juridisch checken van twee documenten. Ons handje ophouden is niet echt ons ding, dat mag gezegd. Echter, we kunnen straks wel weer verder. Sponsor: Ontzettend BEDANKT!

 

 

 

Meer weten over ons concept, waar wij een kleine 10 jaar vrijwillig aan werken? Kijk dan op onze website en laat gerust iets van u/je horen.