Het woon- en leefconcept focust op de doelgroep 60+. Heeft u graag de regie, en denkt na over later? Een levensloopgeschikte woning (gelijkvloers) is in dit verband een prachtig uitgangspunt. In het plan voor de Achtersloot 142 is ruimte voor 27 gelijkvloerse woningen met eigen buitenruimte en voldoende parkeergelegenheid. Er is veel groen ingetekend: ruimte voor moestuinen en boomgaarden, een dierenweide en – op wens van de eigenaren – het hobbymatig houden van enkele Friese paarden.

(aan dit beeld kunnen geen rechten worden ontleend)

Met het voorliggend conceptplan kijken en ontwikkelen we verder: op deze plek maakt het concept ‘Wonen met Meer’ (link) een wezenlijk onderdeel uit van de planvorming en zal er ruimte zijn voor ondersteuning op maat bij het Langer Zelfstandig Wonen (zie de link naar hoe de overheid hier tegenaan kijkt) voor de toekomstige bewoners. De rol van het beheerderspaar kan met het concept ‘Wonen met Meer’ vanzelfsprekend op verschillende manieren worden ingevuld. Het beheerderspaar coördineert, faciliteert en zorgt voor veiligheid en ondersteuning als dat nodig is. Bij de Achtersloot 142 is het plan dat er ook dagbestedingsactiviteiten worden georganiseerd. Voor deze dagbesteding wordt een apart gebouw gerealiseerd, die ook als ontmoetingsruimte fungeert.

Het wachten is op hoe de plannen worden ontvangen bij de gemeente IJsselstein. In de tussentijd brengen wij graag het project regelmatig onder de aandacht, zodat aspirant belangstellenden hun interesse kunnen doorgeven. Dat kan via de website van Verstoep Bouwadvies en Architectuur: Link. Daar is ook de informatiebrochure (PDF) te downloaden.

Kent u meer mensen die graag ‘buiten’ willen wonen, langer thuis wonen, zelfstandig wonen, de eigen regie behouden, ontmoeten, levensloopgeschikt huren/kopen, ondersteuning dichtbij, veiligheid, de mantelzorg ontzien, ruimte voor wat u zelf kan en meer met en voor elkaar? Ook deze mensen worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Zo laten we blijken dat het woon- en leefconcept voorziet in een behoefte.