Vandaag in het nieuws: de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten.In de inleiding staat geschreven: “Het wordt vaker gezegd: de manier waarop we de zorg, zeker de langdurige zorg in Nederland organiseren, is op termijn onhoudbaar. Dat gaat niet alleen over kosten, maar ook over personeel en de manier waarop we de zorg hebben ingericht…. Om het samenwerken tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten te bespoedigen, moeten we hindernissen wegnemen. Wetten, regels, procedures en afspraken (de systeemwereld) staan nu op gespannen voet met de dagelijkse realiteit. In de praktijk zien we vele hybride vormen van zorgverlening ontstaan, variërend van Gezellen, Mantelaars tot Blijmakers, om er slechts enkelen te noemen. De uitdaging is daarmee op een verantwoorde manier om te gaan, door professionele zorgverleners te ontlasten, niet-professionele medewerkers en vrijwilligers ruimte en goede rechtsbescherming te geven en vooral om gezamenlijk kwaliteit van leven te bevorderen.”

Als Wonen met Meer kunnen en mogen we niet alles zeggen van het advies van de RVS. Daarvoor moet het hele document van kaft tot kaft goed uitgeplozen worden. Diagonaal lezend zien wij wel steeds de bekende terugkerende terminologie als: zorg, zorgvragers, hulpvragers, informele zorg, zorg(leef)plan, zorgdiensten, cliënten, management…..  Volgens ons gaat het om mensen, burgers, hun familie, hun netwerk, de huisarts, de buurt, wonen, welzijn, ondersteuning en zorg/verpleging. Het behoeft geen toelichting dat er een mooie samenwerking kan zijn tussen betrokkenen. Het is prima om dat “hybride” te noemen, maar het gaat om hetzelfde. De een staat niet boven de ander, sterker nog: we doen het met elkaar. Het is eerder gezegd: het vraagt een andere manier van denken, werken en financieren. Het een sluit het ander niet uit. Daarom is de volgende passage erg belangrijk (pagina 69): “Buurtinitiatieven en wijkbudgetten. Faciliteer en ondersteun buurtinitiatieven, zorgcoöperaties (zoals Hoogeloon en Austerlitz) en vrijwilligersorganisaties. Wijkbudgetten maken meer collectieve oplossingen voor hulpvragen onder groepen bewoners mogelijk (naast de individuele aanpak), gaan versnippering van financiering tegen en bevorderen cohesie in buurten.

Wonen met Meer zit graag in de wijk en kan vanuit een geclusterde woon- en leefgemeenschap ook de wijkondersteuning oppakken (op onze website staat te lezen: het zijn de ‘eenvoudige’ vragen waar het beheerderspaar ondersteuning bij kan bieden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet veelzeggend, maar in de praktijk is het van grote waarde voor de bewoner! Er blijven namelijk altijd ‘tussendoor-vragen’ liggen, waar een bewoner zich erg druk om kan maken als niemand daarbij kan ondersteunen. Alleen al de sociale contacten die daardoor ontstaan, zijn van onschatbare waarde). Het beheerderspaar van Wonen met Meer werkt samen met bewoners, familie, netwerken en andere initiatieven. Is er zorg en/of verpleging nodig dan komt die samenwerking in beeld. Als we het daar goed organiseren, dan ontlast dat de wijkverpleging, is verhuizen naar een verpleeghuis niet nodig, of wordt uitgesteld.

Zorg voor een luisterend oor, neem de tijd, geef aandacht, ondersteun en draag bij aan het welzijn en welbevinden van jezelf en anderen. Daarnaast is de woon- en leefomgeving belangrijk. Staan die voor elkaar klaar, mocht dat nodig zijn? Niets moet, maar er kan veel? En, laten we niet vergeten dat de mensen zelf ook op tijd “voorsorteren”. Niet alleen als het gaat om een geschikte woning, maar ook als het gaat om een potje met financiële middelen (mogelijk kan daar straks een verzekering voor worden afgesloten). Als meerdere mensen samen optrekken, bij elkaar wonen en leven, dan is de bijdrage die voor bijvoorbeeld het beheerderspaar wordt gevraagd, lager. Wonen met Meer: met meer mensen, maar er kan ook meer. Ondersteuning op maat en dichtbij; dat is een zorg minder. Vroeger kocht je een fiets, een kast, een tent, een auto of ging je met elkaar op vakantie. Straks is het gewoon geld te reserveren voor als je ouder wordt. Daar zijn we nog niet op ingesteld, en tot die tijd lijkt het ons verstandig te investeren in de wijk en buurten, en in initiatieven zoals Wonen met Meer.

Is Wonen met Meer dan DE OPLOSSING? DE OPLOSSING bestaat niet, daarvoor zit het allemaal te ingewikkeld in elkaar. Wonen met Meer wil wel graag haar verantwoording nemen, maatschappelijk betrokken zijn en wat steentjes bijdragen. En als dat in het klein iets oplost, dan zijn wij meer dan tevreden.

Wie wil met ons, hybride samenwerken? Op het vlak van maatschappelijk vastgoed? Of past een bestuursfunctie? Of wilt u gaan werken als beheerderspaar? Of brengt u liever expertise mee, of een financiële bijdrage? U bent van harte welkom. Gebruikt u vooral het contactformulier (link) op onze website om uw keuze kenbaar te maken. We nemen dan z.s.m. contact met u op. Delen wordt gewaardeerd.