“Onafhankelijke onderzoeken bevestigen: financiële situatie ouderenzorg is onhoudbaar”. Deze week zijn er twee afzonderlijke rapporten verschenen die de grote zorgen in de sector bevestigen. De vraag is hoe wij dit gaan oppakken! Met deze uitspraak zijn wij het in ieder geval niet eens: “De sector wil er alles aan doen om de zorg toekomstbestendig te houden, maar door de druk op de kosten en alle bezuinigingen vanuit de overheid wordt hen dit bijna onmogelijk gemaakt.” Vanaf 2014 is namelijk al bekend wat de koers van de overheid zou gaan worden, alleen is verzuimd bewoners en burgers hierin mee te nemen. Kort gezegd: je moet meer je eigen broek ophouden en het zelf organiseren. Kan iedereen dat, is de druk op mantelzorgers al niet groot en zijn er voldoende geschikte woningen waar je goed kan wonen en leven? In vakblad Cobouw stond deze zin: “Alle hens aan dek voor bouwopgave voor seniorenwoningen”. Er is daarnaast een stapeling van ambities mogelijk: woningen, doorstromen, meergeneraties, duurzaam, gezond, natuur, eenzaamheid tegengaan, ontmoeting, …….

Ons concept is zonder winstoogmerk en blijkt niet interessant genoeg te zijn om verder mee te gaan, zo lijkt het. Toch gaan we door: anders denken, werken en financieren. Wonen, welzijn, welbevinden, ondersteunen en ontlasten, met een beheerderspaar op locatie. Is er zorg of verpleging nodig, dan zijn er levensloopgeschikte woningen beschikbaar waar ambulant, bij de mensen thuis, de zorg geregeld kan worden. Niet ingewikkeld, met zo min mogelijk regels en gewoon door te luisteren en er te zijn!

Doen we dat niet, dan zal de chaos alleen maar toenemen en is ons zorgsysteem financieel gezien niet meer in de lucht te houden. Denken wij het te weten? Hebben wij overal een antwoord op? Hebben wij DE oplossing? Nee, wel proberen wij ons steentje bij te dragen.

Wie wil kan met ons meedoen: investeerders, bewonersgroepen, maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, partijen die ons ontlasten in het maatschappelijk vastgoed, meedenkers, voor financiers, dwarskijkers, bouwkundigen, architecten, banken, bouwers, fiscalisten,  …….,  Neem gerust contact met op via ons contactformulier. Veel dank alvast en delen wordt gewaardeerd.

Wij zijn het eens met Chantal Walg die schrijft op de website van MaatschappijWij:

De zorg veranderen? Neem ‘gezondheid’ en niet ‘ziekte’ als uitgangspunt.