Pionier

Pionier. Zo voelen wij ons regelmatig.
Uit Wikipedia: “Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben. Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen erop kunnen voortbouwen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, later waren zij bijvoorbeeld degenen die een nieuw bedrijf opstarten. Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving.”

Klopt helemaal:
-Met Wonen met Meer zijn we onze weg nog aan het zoeken, ook al zijn in 2014 de eerste stappen gezet.
-Het lijkt erop dat er, tot op heden, geen gebruik gemaakt kan worden van ervaringen van anderen.
-Het kost veel inspanning omdat we niet op gebaande wegen lopen, blijkbaar…..
-Tegenslagen genoeg. Iedere keer denken we de juiste personen getroffen te hebben, maar na verloop van tijd wordt het stil en als er van onze kant geen initiatief wordt getoond, bloedt bijna ieder contact dood.
-Wij kunnen nog niet vertellen aan de buitenwacht dat er een locatie is gerealiseerd waar gekeken kan worden.
-“Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving“: het heeft lang geduurd voor we dat helder hadden. Maar liefst 32,5 jaar! Maar, beter laat dan nooit!

We gaan gestaag door, stellen doelen bij en blijven bij een opzet die eenvoudig is en die bewoners en mantelzorgers veel oplevert. Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen. Alleen al onze missie en visie levert energie op, door er steeds mee bezig te zijn!

Tips, mee- en dwarsdenkers, investeerders, sponsors, maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, ambassadeurs, aspirant beheerdersparen, ontwikkelaars, makelaars, beleggers: laat gerust via onze contactpagina van u horen.

Wonen met meer

Website aangepast

Zoals eerder onder “Nieuws” was te lezen, zijn er inhoudelijke veranderingen aangebracht op onze website. Met name de opzet rond de inzet van een beheerderspaar en de kosten voor bewoners, stichting / VvE of de coöperatie als zij willen samenwerken met Wonen met Meer, zijn beter uitgewerkt. U bent van harte uitgenodigd onze website op de genoemde onderwerpen te bekijken.

Waar komt de eerste Wonen met Meer locatie

Wat er achter de schermen gebeurt als het gaat om de eerste locatie van Wonen met Meer, is niet zichtbaar. Eerlijk gezegd kunnen we de gestelde vraag zelf niet eens beantwoorden. Toch hebben we als Wonen met Meer al iets gemaakt dat bij de eerste locatie buiten bij de ingang opgehangen kan gaan worden; laten we het een ‘buitenbordje’ noemen. Dat willen we alvast graag met iedereen delen.

Update familie de Bruin Achtersloot 142 IJsselstein

De herontwikkeling van locatie familie de Bruin Achtersloot 142 te IJsselstein, gaat vooralsnog niet door. De zoon van de familie heeft besloten het bedrijf van zijn ouders toch over te nemen. Voor ons als Verstoep Bouwadvies en Architectuur is het jammer dat we niet verder kunnen met dit mooie plan, maar we begrijpen de keuze van de familie wel. Als het opgebouwde biologische bedrijf toch voortgezet kan worden en in de familie blijft, dan kunnen wij dat alleen maar onderstrepen.

Vanaf deze plaats wensen wij de familie heel veel succes en bedanken hen voor de samenwerking.

Wijzigingen website Wonen met Meer

Enkele weken geleden is ons Cookiebeleid al aangepast. Bij het openen van onze website is dat duidelijk zichtbaar door het schermpje, rechtsonder op de pagina, dat zichtbaar wordt. Na het maken van uw keuze, verdwijnt het schermpje weer. Op de laatste pagina van onze website, de contactpagina, is meer te lezen over ons Cookiebeleid.

De website van Wonen met Meer zal in de komende weken verder diverse veranderingen ondergaan. Deze veranderingen hebben o.a. te maken met de opzet van een beheerderspaar op een locatie van Wonen met Meer. We hebben het eerder gezegd: onze opzet rondom ons woon-, leef- en ondersteuningsconcept, is niet in beton gegoten. Nu het concept mogelijk toegaat richting een eerste locatie, zien we bij de diverse uitwerkingen dat er veranderingen aangebracht moeten worden. Maar, de essentie blijft overeind: “Wij willen bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden waar het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is, voortgezet kan worden. Niet de zorg maar het leven in de eigen levensstijl staat centraal.” Zegt het voort……

Wordt vervolgd.