Wonen met Meer: op website ZorgSaamWonen

Maandag 22 januari 2024 is Yvonne Witter van ZorgSaamWonen in gesprek geweest met Stichting Wonen met Meer. ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform over wonen, welzijn en zorg, dat het fysieke- en het sociale domein (de stenen en de mensen) met elkaar verbindt. Het heeft even geduurd voor wij met elkaar kennis konden maken, maar het gesprek heeft in ieder geval een mooi artikel opgeleverd op de website van ZorgSaamWonen. Meer lezen? Klik hier.

Yvonne bedankt voor het gesprek en het uiteindelijke artikel. Laten we hopen dat ook dit weer bijdraagt aan de verbinding tussen mensen en stenen. Anders gezegd: dat we samen handen en voeten geven aan de uitdagingen van deze tijd, waaronder het realiseren van geschikte woningen voor ouderen en het mensen ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Van overheidsbeleid naar gewoon doen! Voor Wonen met Meer was dat in 2014 al het streven!

 

LaCoTA geeft aandacht aan Wonen met Meer

LaCoTA, zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen, heeft op haar website een stukje geschreven over ons concept Wonen met Meer. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor…. Wim, bedankt. Hier een stukje van de betreffende website:

 

 

 

Lees vooral verder op de website: Link.

 

 

 

 

“Niet kletsen, maar doen”

Om te beginnen met de woorden van Peter Prak van De Knarrenhof: “er zijn meer mensen die kletsen over burgerinitiatieven dan dat er mensen zijn die ze daadwerkelijk realiseren”. Nou, vandaag kunnen wij hier melden dat het Stichting Wonen met Meer gelukt is een sponsor te vinden voor het juridisch checken van twee documenten. Ons handje ophouden is niet echt ons ding, dat mag gezegd. Echter, we kunnen straks wel weer verder. Sponsor: Ontzettend BEDANKT!

 

 

 

Meer weten over ons concept, waar wij een kleine 10 jaar vrijwillig aan werken? Kijk dan op onze website en laat gerust iets van u/je horen.

Bezoekers website Wonen met Meer juli – december 2023

Door een storing in het programma die onze bezoekersaantallen bijhoudt, kunnen wij geen jaaroverzicht geven van de bezoekers aan onze website. Wel van het afgelopen half jaar.

Hier ons overzicht: Rapport bezoekers juli – december 2023 Wonen met Meer.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die onze website heeft bezocht. Ook willen wij iedereen een goed en voorspoedig 2024 wensen! Wonen met Meer werkt samen met partners hard aan de eerste locatie waar ons concept onderdeel is van de totale opzet. Wilt u, wil jij daar onderdeel van zijn, een bijdrage leveren, een locatie hebben, zorg willen dragen voor het vastgoed of bereid zijn een beoordeling te geven of een locatie geschikt is voor levensloopgeschikte woningen met ruimte voor ontmoeting, ga dan naar onze pagina waar ons contactformulier is te vinden. We nemen dan z.s.m. contact op voor een eerste kennismaking! Er wordt door heel veel mensen gewacht op onze uitrol.

 

GEVRAAGD: check op concept samenwerkingsovereenkomst

Stichting Wonen met Meer heeft een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen Wonen met Meer en Locaties waar diensten voor bewoners worden afgenomen (zonder winstoogmerk). Na bijna 10 jaar van voorbereidingen kunnen we zeggen dat we van de opstartfase toegaan naar het daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden. Echter, er is nog geen geld om € 200,- of € 400,- te betalen om de overeenkomst juridisch te laten checken. Wie zou, met inachtneming van geheimhouding, onze concept samenwerkingsovereenkomst willen doornemen? We willen als tegenprestatie graag aandacht geven aan uw/jouw bijdrage op onze pagina Sponsoring en Nieuws. Kijk gerust op onze website: Link.

Als u/jij ons verder kan helpen, neem dan vooral contact op via ons contactformulier op onze website: Link.

Delen wordt gewaardeerd! Bedankt!