Wat is een stichting zonder bankrekeningnummer? Helemaal niets. We zijn daarom blij dat er nu wel een bankrekeningnummer is. Samen met ons KvK-nummer kunnen we nu actief op zoek naar financiële middelen die nodig zijn om in deze opstartfase investeringen te kunnen doen voor nu en oor de lange termijn. Onze stichting werkt zonder winstoogmerk, dus alle inkomsten die er zijn hebben we nodig om o.a. deze uitgaven te kunnen dekken:

  • PR- en Communicatie-uitingen (visitekaartjes, folders, kleine weggeef cadeautjes), website, domeinnamen, hosting, e-mailadres;
  • verzekeringen voor het stichtingsbestuur (aansprakelijkheid);
  • telefoonkosten;
  • advieskosten (fiscalist, jurist);
  • aanloopkosten nieuwe projecten (folders specifiek gericht op de betreffende locatie, rolbanner);
  • onderzoekskosten om te kijken of een locatie geschikt is om daar ons concept uit te rollen (ontwikkelaar, makelaar, investeerder, monumentenonderzoek).

Op dit moment zijn er nog geen fysieke locaties die bijdragen aan de inkomsten. Binnen nu en enkele jaren is de verwachting dat van de locaties, waar nu aan wordt gewerkt, een inkomstenstroom op gang komt. Daarnaast zijn er constant inspanningen nodig om nieuwe locaties te verwerven. Met uw financiële steun kunnen we deze opstartfase doorkomen en leggen we een solide basis voor de toekomst als locaties bij Stichting Wonen met Meer het concept afnemen.

Financiële bijdragen of andere manieren van sponsoring, zie ook onze pagina op de website, zijn welkom. Ons Triodos-bankrekeningnummer is: IBAN: NL65TRIO0320731502 t.n.v. Wonen met Meer, onder vermelding van gift. Mocht u dat willen, dan geven wij graag aandacht aan de binnengekomen gift via ons “Nieuws”-kanaal op onze website.