Wonen met Meer is maatschappelijk betrokken en wil van waarde zijn. Door het uitdragen van de missie en visie en het zorgdragen voor de continuïteit, geeft de stichting praktisch handen en voeten aan de geformuleerde uitgangspunten. Wij zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk. De stichting bevindt zich in de oprichtingsfase. Er zijn twee bestuursleden die hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur van de stichting. Dat is helaas te weinig om tot oprichting over te kunnen gaan. We zijn daarom op zoek naar een of meer bestuursleden. Die voorbereidingen gaan wij nu in werking zetten.

Omdat de opzet van de Stichting nieuw is, zal niet alles van een leien dakje gaan. We zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn tijd en energie te steken in de opzet van de Stichting. Samen laten we zo onze droom, passie en het geschetste perspectief tot leven komen. In eerste instantie door de pilot op te zetten, vorm te geven en te begeleiden. We vragen dan best veel: gedrevenheid, creativiteit en initiatiefrijk kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar dwarsdenkers, friskijkers, koplopers en kantelaars. Samen van waarde willen zijn!

We zoeken in de omgeving IJsselstein o.a. een voorzitter, secretaris en iemand voor de PR- en Communicatie. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op onze website: Er zijn concept functiebeschrijvingen opvraagbaar.

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”Wonen met meer