Stichting Wonen met Meer heeft eerder dit jaar, in samenwerking met Verstoep Bouwadvies en Architectuur te Schoonhoven, voor drie locaties een subsidie aangevraagd via de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). In de regeling die begin 2023 werd opengesteld stond: “De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.”

Begin december 2023 kregen wij het prachtige bericht dat de subsidieaanvragen voor drie locaties zijn toegekend, namelijk:

  1. ‘Zeldenrust’, Benschop.
  2. ‘Den Dikken Boom’, Ouderkerk aan den IJssel.
  3. ‘De Groendijckhof’, Waarder.

Wonen met Meer is blij met de toekenning en hoopt, verwacht dat straks heel veel mensen op de betreffende locaties (en uit de wijk), gebruik gaan maken van deze voorziening. Ook hier gaan we verder dan het bouwen met stenen: Welzijn, welbevinden, ontmoeten, tegengaan van eenzaamheid, hobby’s ontwikkelen, wijkfunctie…….. Een zorg minder! Namens de toekomstige gebruikers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: BEDANKT!

Arjan Verstoep BEDANKT voor de samenwerking. Locaties: succes bij de verdere uitrol.

Wonen met Meer ontzorgt locaties, bewoners, mantelzorgers en de wijk.