Er staan al mensen te kijken

Onze landingspagina van Wonen met Meer is aangepast. Omdat het over mensen gaat, is er voor gekozen deze ook toe te voegen en te verwerken in de landingspagina. Ook is de grijze titelbalk aangepast. Kort en krachtig staat er nu: ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers.  NAS Grafisch Ontwerp weer bedankt!

Delen wordt gewaardeerd.

Wonen met meer

“Alle ouderen een gezond thuis”

Van ambitie naar realiteit!
“Alle ouderen in Nederland hebben in 2040 een gezond thuis. Die vertrouwde en veilige plek waar ze gelukkig en gezond oud kunnen worden. Dat fijne en passende huis waar zij zelfstandig en zelfredzaam zijn, maar ook onderdeel van een betrokken gemeenschap.” Een appèl van Syntrus Achmea en Zilveren Kruis: ….de trend van de alsmaar stijgende zorgkosten keren en de druk op de zorgprofessionals en mantelzorgers verlagen…. Nou, Wonen met Meer koppelt graag actie aan deze ambitie. In 2014 zijn we daar al mee begonnen en de eerste (pilot)locatie komt steeds dichterbij. Meer over Wonen met Meer weten? Lees meer… Link. Wonen met Meer ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. Wij verbinden levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een inwonend of bij een herontwikkelingsproject wonend beheerderspaar. Een zorg minder!

Steeds meer belangstelling

Wonen met Meer krijgt regelmatig vragen over de randvoorwaarden die nodig zijn om ons concept in te kunnen passen. Voor projectontwikkelaars en/of maatschappelijk betrokken investeerders, heeft Wonen met Meer nu een folder gemaakt (met dank aan NAS Grafisch Ontwerp). Niet alles is in beton gegoten, maar het geeft hopelijk wel een duidelijk beeld van wat er nodig is. Verder is het uiteraard maatwerk per locatie! Daar zijn gesprekken voor nodig om dat met elkaar helder te krijgen. Heeft u belangstelling voor een bepaalde vorm van samenwerking, vult u dat ons contactformulier in en laat uw gegevens achter. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Dan nog dit: op de voorkant van de folder is en oudere te zien en een jongere. Naast ouderen en senioren, is een mix van doelgroepen, denk aan jongeren (starters) en alleengaanden, een meerwaarde.

Dochter ambassadeur geworden van Wonen met Meer

Onze jongste dochter is ambassadeur geworden van Wonen met Meer! Toch vermeldenswaardig? Boukje vertelt graag over ons concept; een echte ambassadeur. We hebben daarom besloten haar op te nemen in het rijtje van onze ambassadeurs op de website van Wonen met Meer! Lees haar verhaal en mocht dat het u/jou inspireren, geef je dan op als ambassadeur. Dat kan via ons contactformulier op onze website. Klik hier. Van harte welkom. Delen wordt gewaardeerd.

Wonen met Meer behoudt zich het recht voor wel of niet over te gaan tot plaatsing.

Wie kan ons helpen

Wonen met Meer zoekt iemand of een bedrijf die meer weet over belastingen op diensten (Regeling dienstverlening aan huis), de overeenkomst van opdracht en BTW. Het is ons helaas nog niet gelukt om tot een uurtarief te komen, en dat heeft mede te maken met het feit dat wij van de Belastingdienst (nog) geen terugkoppeling hebben gekregen (verzoek tot vooroverleg). Natuurlijk zijn er contacten geweest met mensen en bedrijven, en hebben wij diverse uitwerkingen gemaakt. Toch zit het vast. Het zou fijn zijn als het advies gesponsord wordt. Er zit namelijk nog geen geld in kas en de uitgaves die gedaan worden, komen uit onze privé middelen. Wie kan ons helpen? Hier is de link naar het contactformulier op onze website. Als u uw gegevens achterlaat, dan nemen wij z.s.m. contact met u op. Heel veel dank alvast.

Zeldenrust vraagt nog geduld

Op de website van Verstoep is te lezen dat achter de schermen de ontwikkelingen doorgaan.

Maar: “Zeer regelmatig ontvangen wij vragen of er nog gebouwd gaat worden op de locatie? En of de woningen al te koop zijn? Dit is helaas nog niet het geval. Momenteel bereiden we ons voor op de bestemmingsplanprocedure, welke naar verwachting nog wel minimaal één jaar tijd in beslag gaat nemen.” We houden u op de hoogte.