Pionier

Pionier. Zo voelen wij ons regelmatig.
Uit Wikipedia: “Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben. Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen erop kunnen voortbouwen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, later waren zij bijvoorbeeld degenen die een nieuw bedrijf opstarten. Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving.”

Klopt helemaal:
-Met Wonen met Meer zijn we onze weg nog aan het zoeken, ook al zijn in 2014 de eerste stappen gezet.
-Het lijkt erop dat er, tot op heden, geen gebruik gemaakt kan worden van ervaringen van anderen.
-Het kost veel inspanning omdat we niet op gebaande wegen lopen, blijkbaar…..
-Tegenslagen genoeg. Iedere keer denken we de juiste personen getroffen te hebben, maar na verloop van tijd wordt het stil en als er van onze kant geen initiatief wordt getoond, bloedt bijna ieder contact dood.
-Wij kunnen nog niet vertellen aan de buitenwacht dat er een locatie is gerealiseerd waar gekeken kan worden.
-“Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet gevestigde omgeving“: het heeft lang geduurd voor we dat helder hadden. Maar liefst 32,5 jaar! Maar, beter laat dan nooit!

We gaan gestaag door, stellen doelen bij en blijven bij een opzet die eenvoudig is en die bewoners en mantelzorgers veel oplevert. Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen. Alleen al onze missie en visie levert energie op, door er steeds mee bezig te zijn!

Tips, mee- en dwarsdenkers, investeerders, sponsors, maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, ambassadeurs, aspirant beheerdersparen, ontwikkelaars, makelaars, beleggers: laat gerust via onze contactpagina van u horen.

Wonen met meer

Website aangepast

Zoals eerder onder “Nieuws” was te lezen, zijn er inhoudelijke veranderingen aangebracht op onze website. Met name de opzet rond de inzet van een beheerderspaar en de kosten voor bewoners, stichting / VvE of de coöperatie als zij willen samenwerken met Wonen met Meer, zijn beter uitgewerkt. U bent van harte uitgenodigd onze website op de genoemde onderwerpen te bekijken.

Waar komt de eerste Wonen met Meer locatie

Wat er achter de schermen gebeurt als het gaat om de eerste locatie van Wonen met Meer, is niet zichtbaar. Eerlijk gezegd kunnen we de gestelde vraag zelf niet eens beantwoorden. Toch hebben we als Wonen met Meer al iets gemaakt dat bij de eerste locatie buiten bij de ingang opgehangen kan gaan worden; laten we het een ‘buitenbordje’ noemen. Dat willen we alvast graag met iedereen delen.

Update familie de Bruin Achtersloot 142 IJsselstein

De herontwikkeling van locatie familie de Bruin Achtersloot 142 te IJsselstein, gaat vooralsnog niet door. De zoon van de familie heeft besloten het bedrijf van zijn ouders toch over te nemen. Voor ons als Verstoep Bouwadvies en Architectuur is het jammer dat we niet verder kunnen met dit mooie plan, maar we begrijpen de keuze van de familie wel. Als het opgebouwde biologische bedrijf toch voortgezet kan worden en in de familie blijft, dan kunnen wij dat alleen maar onderstrepen.

Vanaf deze plaats wensen wij de familie heel veel succes en bedanken hen voor de samenwerking.

Wijzigingen website Wonen met Meer

Enkele weken geleden is ons Cookiebeleid al aangepast. Bij het openen van onze website is dat duidelijk zichtbaar door het schermpje, rechtsonder op de pagina, dat zichtbaar wordt. Na het maken van uw keuze, verdwijnt het schermpje weer. Op de laatste pagina van onze website, de contactpagina, is meer te lezen over ons Cookiebeleid.

De website van Wonen met Meer zal in de komende weken verder diverse veranderingen ondergaan. Deze veranderingen hebben o.a. te maken met de opzet van een beheerderspaar op een locatie van Wonen met Meer. We hebben het eerder gezegd: onze opzet rondom ons woon-, leef- en ondersteuningsconcept, is niet in beton gegoten. Nu het concept mogelijk toegaat richting een eerste locatie, zien we bij de diverse uitwerkingen dat er veranderingen aangebracht moeten worden. Maar, de essentie blijft overeind: “Wij willen bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden waar het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is, voortgezet kan worden. Niet de zorg maar het leven in de eigen levensstijl staat centraal.” Zegt het voort……

Wordt vervolgd.

Conclusie 55-plus Woonwensenonderzoek Vereniging Eigen Huis

Op LinkedIn vandaag zegt de directeur: “We moeten in Nederland op zoek naar oplossingen voor passende, veilige en comfortabele woningen voor senioren.” Uit het gelijknamige onderzoek is in de conclusie te lezen: “Grofweg concludeer ik dat de helft van de senioren het liefst in zijn huidige woning wil blijven en deze zo nodig wil aanpassen en dat de andere helft wel wil verhuizen naar een andere passende woning. Maar die zijn er nu onvoldoende waardoor de doorstroming op de huizenmarkt stokt…….  Vanuit de overheid en gemeenten richt de aandacht voor het langer zelfstandig wonen zich doorgaans nog steeds op de huur- en de zorgsector. Gedacht wordt dat mensen met een eigen woning het zelf wel kunnen regelen. Maar als er geen geschikte woningen gebouwd worden, dan wordt dat lastig. Wij zullen met de uitkomsten van dit onderzoek in gesprek gaan met gemeenten om dit vraagstuk voor deze ‘vergeten groep’ onder de aandacht te brengen……..voldoende, passende seniorenwoningen.” Link naar het betreffende rapport (samenvatting en/of volledige versie).

Wat zegt Wonen met Meer: het is duidelijk dat de samenleving nog moet wennen aan alle veranderingen, ook rond het langer zelfstandig wonen. Het is mooi als het eigen huis kan worden aangepast, alleen voor die mensen waarbij dat niet kan of juist kiezen om ergens anders te gaan wonen, moeten er inderdaad alternatieven komen. Het is niet alleen belangrijk dat gemeenten dit op de agenda hebben staan, nog belangrijker is dat zij actief participeren in het proces rond locaties, gronden en/of herbestemmingen. Wij zien te weinig gronden en locaties loskomen met een maatschappelijke bestemming. Als er met de geldende marktprijzen gebouwd moet gaan worden, dan worden de woningen onbetaalbaar.

Wonen met Meer gaat echter verder dan de discussie over de stenen. Willen wij echt ons ‘steentje’ kunnen bijdragen, dan is het van belang dat er wordt nagedacht over bijvoorbeeld de btw over geleverde diensten. Wonen met Meer, zonder winstoogmerk, levert op locatie, in een clusterde vorm met mensen, veiligheid en ondersteuning op maat. Om dat op te pakken, woont er een beheerderspaar op de locatie zelf! Als de huur of koop al niet te doen is, hoe moeten de bewoners dan betalen voor de diensten? We weten toch dat, als we het goed met elkaar regelen, het voor gemeenten en de landelijke overheid goedkoper wordt? Langer zelfstandig thuiswonen: je hoeft niet meer te verhuizen, of het verhuizen naar een verpleeghuis wordt uitgesteld!