Stichting Wonen met Meer heeft een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen Wonen met Meer en Locaties waar diensten voor bewoners worden afgenomen (zonder winstoogmerk). Na bijna 10 jaar van voorbereidingen kunnen we zeggen dat we van de opstartfase toegaan naar het daadwerkelijk aangaan van samenwerkingsverbanden. Echter, er is nog geen geld om € 200,- of € 400,- te betalen om de overeenkomst juridisch te laten checken. Wie zou, met inachtneming van geheimhouding, onze concept samenwerkingsovereenkomst willen doornemen? We willen als tegenprestatie graag aandacht geven aan uw/jouw bijdrage op onze pagina Sponsoring en Nieuws. Kijk gerust op onze website: Link.

Als u/jij ons verder kan helpen, neem dan vooral contact op via ons contactformulier op onze website: Link.

Delen wordt gewaardeerd! Bedankt!