Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies. Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS. Via deze link zijn de betreffende stukken te downloaden op de site van de Rijksoverheid.

“Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden.”
Wonen met Meer heeft een concept ontwikkeld dat past in het gat tussen thuis en verpleeghuis. Levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning als dat nodig is. Het beheerderspaar dat in- of bij de locatie woont draagt daar zorg voor. Daarnaast kan er, afhankelijk waar de locatie zich bevindt, dagbesteding worden geboden, een wijkfunctie zijn en kan er gekeken worden naar andere vormen van opvang en is er mogelijk ruimte voor bijvoorbeeld starters. Wij verwachten dat er veel vraag zal zijn in de leeftijdsgroep van 70+.

Wonen met Meer zal reageren op het rapport.
Wij zijn misschien maar een deel van de oplossing, toch kunnen we voor een groot deel diverse vraagstukken van nu, straks en in de toekomst bundelen, oppakken en onze verantwoordelijkheid nemen.