In Waarder, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gaat de intensieve veehouderij met gespeende biggen, kraam-zeugen, guste- en dragende zeugen, dek-beren, schapen en vleesvarkens van de familie Kon, een traject in van herontwikkeling. Zoals het er nu uitziet betreft het een omslag van intensieve veehouderij naar woningen. Eind 2020 is de veehouderij gestopt. Op De Groendijckhof zal het concept Wonen met Meer worden geïntroduceerd. Dit is een nieuw woon-, leef-, en ondersteuningsconcept dat ervoor zorgt dat het langer zelfstandig thuiswonen dichtbij, op locatie is geregeld. Wonen met Meer, ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. Naast de levensloopgeschikte woningen, komt er ruimte voor ontmoeting, zoals de gezamenlijke (pluk- of moes)tuin. Ook zal er een buurtschuur aanwezig zijn, welke kan dienen als ruimte voor ontmoeting en dagbesteding in combinatie met hobbymatige activiteiten. De Groendijckhof ‘Wonen met Meer’. De herontwikkeling van De Groendijckhof zal gericht zijn op de bewoners van Waarder en Driebruggen.

Wij vinden het fijn dat ons concept deel uit maakt van de plannen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met de familie Kon en Verstoep bouwadvies en architectuur te Schoonhoven. Maar, net als de andere locaties waar wij actief bij betrokken zijn, zal de realisering nog even op zich laten wachten. Omtrent deze plannen vindt er afstemming met de overheidsinstanties plaats. Daarnaast wordt de omgeving geïnformeerd over de plannen; het zogenaamde participatietraject is gestart.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of wilt u graag op de hoogte blijven van het plan? Op de website van Verstoep.nl kunt u meer informatie vinden. Een mail sturen kan ook, zie hiervoor dit mailadres: m.littel@verstoep.nl.

Wilt u meer weten over het concept Wonen met Meer, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier op onze website: Link.

Andere locaties bekijken die in ontwikkeling zijn? Lees meer… locaties.