De toekomst van de zorg (Nieuwsuur: uitzending zondag 17 september. Hier de link: Onderwerp begint na 14 minuten en 25 seconden). Wonen met Meer reageert:
-Marcel Levi: kundige man die zich durft uit te spreken.
-Terecht: het piept en het kraakt.
-Mee eens: na alle gesprekken, dialogen, praattafels, vergaderingen, overlegcircuits en discussies: knopen doorhakken en besluiten nemen.
-Mee eens: de marktwerking is doorgeschoten. Dit werkt niet.
-Mee eens: de besluitkracht mist.
-Mee eens: commerciële, Private equity, bedrijven verbieden. Het betreft hier voorbeelden als huisartsenpraktijken en ZZP-ers in de zorg. Allemaal zorggeld dat uiteindelijk naar aandeelhouders gaat.
-Mee eens: gebrek aan doorzettingskracht.
-Vraag: hoe we verder moeten gaan met voorbeelden van medische vooruitgang. Oftewel medische specialistische zorg.
-Mee eens: geen wassende robot.
-Eens: ouderenzorg. Als het thuis echt niet meer gaat, …..weer meer verzorgings- en verpleeghuizen.
-Oneens: de focus lijkt meer op de zorg gericht dan op thuis. Thuis, in de wijk, in de buurt is er met bestaande en nieuwe woon- en leefconcepten winst te boeken. Daar wordt niet op ingegaan. Waarom? Omdat wij denken dat daar de aandacht niet zit, of gemeen geformuleerd: daar is geen geld te verdienen!? Welzijn en welbevinden vraagt verdieping, vanuit het niet medische model. Of anders gezegd: gewoon kijken en luisteren naar de mensen, aan de slag, gewoon beginnen. Niks doen is geen optie.

Wat zegt het Zorginstituut maart 2022 inZorgCijfers Monitor: “Vijf grootste sectoren: 86 procent van de totale zorgkosten, 86 procent van de totale zorgkosten komt voor rekening van de vijf grootste sectoren (figuur 1). Dat zijn de medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg, verpleging en verzorging en de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ).” Specifieker: De medische en specialistische zorg behoort tot de groep, op twee na, van de grootste uitgaven. Centraal Bureau voor de Statistiek: