Het lijkt een van de oplossingen: als mensen op leeftijd verhuizen naar bijvoorbeeld een nieuw woon- en leefconcept, dan komt er een woning vrij en schuift iedereen een beetje door; ruimte voor eenpersoonshuishoudens, gezinnen en misschien wel starters. Een oplossing dus om ervoor te zorgen dat mensen (op leeftijd) een geschikte woning krijgen waar je oud kunt worden zonder te verhuizen, of dat het verhuizen wordt uitgesteld. Een oplossing ook voor het  tekort aan woningen. Dat is zeker waar, Wonen met Meer ziet het alleen breder. Het gaat niet alleen om (nieuwe- of geschikte) woningen, er is een stapeling van ambities mogelijk. Denk hierbij aan oplossingen voor bepaalde doelgroepen, verduurzaming, het sociale- en welzijnselement, ruimte voor hobby’s, gezondheid en natuur. Daarnaast zijn er doelstellingen te halen, kijkend naar de landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsstukken. Met betrekking tot de doelgroep ouderen, dan weten we dat er vraagstukken zijn die vragen om een eigentijds en vernieuwend concept. Wonen met Meer verbindt levensloopgeschikte woningen (of anders gezegd: woningen voor het leven), veiligheid en ondersteuning als dat nodig is, aan een beheerderspaar. Het beheerderspaar woont bij de mensen op locatie en ondersteunt bewoners en ontlast mantelzorgers.

Ja, en ook voor ons concept is er ruimte nodig, woningen en een maatschappelijk betrokken partij, of meerdere partijen, die het vastgoed voor hun rekening nemen. Gelukkig liggen er op dat vlak al meerdere lijntjes en kunnen we snel schakelen als er een locatie vrijkomt. Toch willen wij als Wonen met Meer graag het stukje vastgoed onder de aandacht brengen.

Oproep: als u beschikt over een grote woning, een bedrijf, kantoor of een plek waar een (her)ontwikkeling kan of moet plaatsvinden, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Dat kan via ons contactformulier op onze website: lees meer … link. Mogelijk gaat het niet om uzelf, maar iemand die u kent en die met deze gedachte speelt. Wij zoeken ruimte voor 5 t/m 24 woningen. Juist kleinschalige locaties in kleine gemeenten, waar bijvoorbeeld maar 5 woningen gerealiseerd kunnen worden, met een woning voor het beheerderspaar, willen wij graag een kans geven. Zo kunnen mensen uit die gemeente, oud worden op een voor hen vertrouwde plek.

Op onze website, onder “locaties” is terug te vinden waar wij al bij betrokken zijn als Wonen met Meer. Als het tot een samenwerking komt, dan kunt u er zeker van zijn dat we proberen in overleg met betrokken instanties, de locatie een maatschappelijke invulling te geven. Dat is altijd maatwerk. Delen wordt gewaardeerd!