De website Wonen met Meer is op een belangrijk onderdeel aangepast. De pagina ‘Diensten’ is in plaats gekomen van de pagina ‘Servicepakketten’. We hebben voor het beheerderspaar, dat wordt ingehuurd bij de stichting (i.o.), nu een onderverdeling gemaakt in locatiebeheerder en ondersteuner. Maatwerk blijft voorop staan. Tevens is duidelijker gemaakt wat voor potentiële bewoners is en wat voor bijvoorbeeld geïnteresseerde (vastgoed)eigenaren en/of investeerders. Zie de link. Reageren kan altijd via onze contactpagina.