De herontwikkeling van het varkensbedrijf van de familie De Bruin door Verstoep Bouwadvies en Architectuur is met dit schrijven uiteraard nog niet gerealiseerd. Toch lijkt het eenvoudig: van varkens naar een woon- en leefconcept….  en dat is ook zo. Dat vraagt echter van alle betrokkenen wel anders denken, werken en financieren. Voor de ambities die er landelijk, provinciaal en lokaal liggen, zijn immers geen eenvoudige oplossingen denkbaar. Er is bewust gekozen om een stapeling van ambities te realiseren. De herontwikkeling biedt de mogelijkheid meerdere vraagstukken te verwerken in een herontwikkelingsplan met als uitkomst een onderscheidend woon- en leefconcept dat toekomstbestendig is en dat ook nog eens goed past in het landschap. Samen met ons concept Wonen met Meer! Lees meer op onze websitepagina “Locaties/familie-de-Bruin”: link.

In de nieuwe Verstoep Krant 2021-2022 is een uitgebreid artikel opgenomen over deze locatie. De verwachting is dat de krant op korte termijn ook digitaal beschikbaar komt. Volg daarvoor de pagina “Actueel” op de website van Verstoep Bouwadvies en Architectuur: link.