Zaterdagmiddag 1 juli jl. was er een informatiemiddag over de plannen bij Den Dikken Boom, in Ouderkerk aan den IJssel. Er waren presentaties van Verstoep Bouwadvies en Architectuur, het concept Wonen met Meer, Waardse Kids kinderopvang en Samen Investeren. Naast de presentaties, waren er stands waar informatie was te vinden over het plan en konden er vragen worden gesteld. De aanwezigen kregen tevens de gelegenheid om alvast het “aanmeldformulier interesse woningen” in te vullen. In de presentaties is duidelijk gemaakt dat er bij Den Dikken Boom ruimte is voor jong en oud, met en zonder beperking. In het plan zijn meerdere ontmoetingsruimtes opgenomen, waaronder ook een hobbyruimte die Buurtschuur wordt genoemd. Op locatie woont de beheerder, die tevens veilheid biedt en ondersteuning aan bewoners mocht dat nodig zijn bij het langer zelfstandig wonen. Als er zorg of verpleging nodig is, dan zijn de levensloopgeschikte woningen een prachtige oplossing en kan een (thuis)zorgorganisatie bij de bewoner thuis, ambulant de zorg en verpleging bieden. Zo is de gehele opzet ook nog eens toekomstbestendig! Kijk op onze website: Link