De Groendijckhof ‘Wonen met Meer’

December 2023
Uit de Verstoep Nieuwskrant

November 2021

In voorbreiding. De Groendijckhof ‘Wonen met Meer’
Achter de schermen is er al veel gesproken, gebrainstormd, geschreven en getekend. Een eerste kleine bijeenkomst heeft al plaatsgevonden en is informatie verstrekt. Duidelijk is in ieder geval dat de locatie een herontwikkeling doormaakt van intensieve veehouderij naar woningen. De locatie is in Waarder, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De herontwikkeling van De Groendijckhof zal gericht zijn op de bewoners van Waarder en Driebruggen.

Door de realisatie van woningbouw nemen de stikstofuitstoot, het aantal bebouwde meters, de stankoverlast en het aantal vrachtwagenbewegingen, ter plaatse af. De ontwikkeling gaat niet ten koste van het open landschap en door hergebruik van bestaande gebouwen, wordt er op een duurzame wijze omgegaan met de reeds bebouwde ruimte.

Deze context maakt mede dat gezien ook de ligging van het perceel, deze plek een uitgelezen kans biedt om hier een maatwerkoplossing te maken voor een bijzonder woonconcept: Wonen met Meer, een zorg minder. Wij willen bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden waar het leven, ook als er ondersteuning nodig is, voortgezet kan worden. Niet de zorg maar het leven in de eigen levensstijl staat centraal. Wonen met Meer: ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers.  Meer weten over ons concept, de andere locaties en eventuele ontwikkelingen elders? Volg vooral het nieuws of kijk rustig verder rond op onze website of laat een bericht achter op onze contactpagina. We nemen z.s.m. contact op. Lees meer… contact.

Wonen met Meer werkt voor deze locatie samen met de familie Kon en met Verstoep bouwadvies en architectuur te Schoonhoven.

Meer informatie over het project in Waarder, is te vinden op de website van Verstoep B.V. Lees meer… website.

Terug naar locaties.