Projectplan “Den Dikken Boom”

Februari 2023
Den Dikken Boom zet een volgende stap in haar bestaan. Van dagbesteding, recreatie en het houden van Lakenvelder koeien, naar het zelfstandig kunnen blijven wonen, duurzaam ingestoken, voor jong en oud en al of niet met een ondersteuningsvraag. Als het niet meer gaat in een bepaalde woning, dan kan op het terrein gekeken worden naar een meer geschikte woning. Ook kunnen waar nodig mantelzorgers worden ontlast. Niet de zorg maar het welzijn en welbevinden staan centraal, en dat in een prachtige omgeving waar nog genoten kan worden van hobby’s, de seizoenen en de natuur. Van en met elkaar, jong en oud, zelfstandig maar niet alleen, ontmoeting, ondersteuning dichtbij en vertrouwd en waar dat kan een wijkfunctie.

En het concept Wonen met Meer? Met een beheerder op locatie is er aandacht voor bewoners, wordt er veiligheid geboden en als dat nodig is, ondersteuning. Met de levensloopgeschikte woningen die in het plan zijn verwerkt, kunnen we met recht spreken over Toekomstgeschikt! We spreken de wens uit dat met de bouw- en verbouw medio 2023 gestart kan worden (alles onder voorbehoud). Wilt u ook op de belangstellingslijst? Vult gerust ons contactformulier in en dan houden we u op de hoogte. Klik hier op de link.

En, we doen het samen!

 

Drie inspiratiebeelden (Verstoep: 02-2023):

December 2022
De ontwikkelingen gaan door aan de IJsseldijk Noord te Ouderkerk aan den IJssel: Den Dikken Boom, een Wonen met Meer locatie. Een zorg minder.

Verstoep: “We willen graag zo spoedig mogelijk starten, maar de bestemming moet nog gewijzigd worden; de procedure loopt. Doel is om in medio 2023 te starten met de bouw en najaar 2024 gereed te zijn.” Kort samengevat is dit wat Verstoep Bouwadvies & Architectuur en Samen Investeren willen realiseren:

  1. Doelgroepen. Ouderen, kwetsbare groepen, recreanten, mantelzorgers, vrijwilligers en starters. Daarmee pakken we o.a. thema’s op als: vergrijzing, dementie, geen woning kunnen vinden en eenzaamheid.
  2. Wonen. Levensloopgeschikt (toekomstbestendig), zelfstandig wonen, woningbouw, functie (herbestemming) boerderij en monumentale woning, klimaatakkoord, circulair bouwen, CO2-neutraal, schone energie. Kortom: toekomstgeschikt wonen, werken, leven en recreëren.
  3. Welzijn. Dagbesteding, dagverzorging, kinderen, natuur, water, ontmoeting, leefomgeving, hobby’s, seizoenen en de boerderij.
  4. Ondersteuning. Dagbesteding, dagverzorging en ondersteuning thuis.

Heeft u, heb jij belangstelling voor dit project, dan is het mogelijk om de naw-gegevens achter te laten m.b.v. het contactformulier op deze website. Er is een belangstellingslijst, en als u, als jij dat wilt, dan kunnen de gegevens daaraan worden toegevoegd. Op belangrijke momenten wordt er een nieuwsbrief aan betrokkenen verstuurd. Hieronder nog enkele beelden die recentelijk zijn gemaakt:

Maart 2021
In voorbereiding. Herbestemming “Den Dikken Boom” te Ouderkerk aan den IJssel (gemeente Krimpenerwaard)
Aan de IJsseldijk Noord wordt een deel van de bestaande gebouwen, gerestaureerd, gerenoveerd of vervangen. Op het terrein worden diverse woningen en appartementen en dagbestedingsruimte gerealiseerd met daarbij veel ruimte voor groen, in de vorm van onder andere moestuinen en boomgaarden. Rondom het beheer van het terrein, maar ook rondom de koop of huur van de woningen zullen eisen worden gesteld dat iedereen meedoet en zich conformeert aan de regels van het ‘samen-wonen-samen-leven’- principe. Het naar elkaar omkijken en elkaar helpen zijn hierbij uitgangspunten. Voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden, wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor de planvorming en eventuele ontwikkelingen verwijzen wij graag naar Verstoep B.V. te Schoonhoven. Lees meer… website.

Wonen met Meer

In de maatschappij zijn er verschillende ontwikkelingen. Zo worden de mensen steeds ouder. Dit brengt met zich mee dat de druk op bewoners, thuiszorgorganisaties en de mantelzorgers, enorm toeneemt. Hierdoor kan niet iedereen de ondersteuning en zorg geboden worden die nodig is. Ook eenzaamheid kan gepaard gaan met bovenstaande ontwikkelingen. Dit alles zorgt ervoor dat er vraag is naar nieuwe woon,- leef,- welzijns- en ondersteuningsconcepten. Om deze reden wordt er gedacht om aan de IJsseldijk Noord een ‘Wonen met Meer’-concept te realiseren, waarbij de bewoners naar elkaar kunnen omkijken en elkaar kan ondersteunen als dat nodig is. Wonen met Meer verbindt in deze opzet levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een inwonend of bij een herontwikkelingsproject wonend beheerderspaar.

Wilt u dat we u op de hoogte houden, meld dit dan via ons contactformulier.

Terug naar locaties.