Projectplan “Den Dikken Boom”

Maart 2021
In voorbereiding. Herbestemming “Den Dikken Boom” te Ouderkerk aan den IJssel (gemeente Krimpenerwaard)
Aan de IJsseldijk Noord wordt een deel van de bestaande gebouwen, gerestaureerd, gerenoveerd of vervangen. Op het terrein worden diverse woningen en appartementen en dagbestedingsruimte gerealiseerd met daarbij veel ruimte voor groen, in de vorm van onder andere moestuinen en boomgaarden. Rondom het beheer van het terrein, maar ook rondom de koop of huur van de woningen zullen eisen worden gesteld dat iedereen meedoet en zich conformeert aan de regels van het ‘samen-wonen-samen-leven’- principe. Het naar elkaar omkijken en elkaar helpen zijn hierbij uitgangspunten. Voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden, wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor de planvorming en eventuele ontwikkelingen verwijzen wij graag naar Verstoep B.V. te Schoonhoven. Lees meer… website.

Wonen met Meer

In de maatschappij zijn er verschillende ontwikkelingen. Zo worden de mensen steeds ouder. Dit brengt met zich mee dat de druk op bewoners, thuiszorgorganisaties en de mantelzorgers, enorm toeneemt. Hierdoor kan niet iedereen de ondersteuning en zorg geboden worden die nodig is. Ook eenzaamheid kan gepaard gaan met bovenstaande ontwikkelingen. Dit alles zorgt ervoor dat er vraag is naar nieuwe woon,- leef,- welzijns- en ondersteuningsconcepten. Om deze reden wordt er gedacht om aan de IJsseldijk Noord een ‘Wonen met Meer’-concept te realiseren, waarbij de bewoners naar elkaar kunnen omkijken en elkaar kan ondersteunen als dat nodig is. Wonen met Meer verbindt in deze opzet levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een inwonend of bij een herontwikkelingsproject wonend beheerderspaar.

Wilt u dat we u op de hoogte houden, meld dit dan via ons contactformulier.

Terug naar locaties.