Familie De Bruin

December 2021
In voorbereiding. Familie de Bruin, IJsselstein

Een mooi pallet
Leuk is het niet om te stoppen met het bedrijf dat je samen in ruim 30 jaar hebt opgebouwd. En dat is waarschijnlijk nog zachtjes uitgedrukt. Familie De Bruin is echter niet de enige agrarisch ondernemer die gestopt is of gaat stoppen. Om ons heen en in de media zien we de redenen voorbijkomen om te stoppen. Er zijn daarnaast politieke partijen en belangenorganisaties die openlijk in de afgelopen verkiezingen (maart 2021) hebben gezegd dat de landbouw de helft kleiner kan en dat de vrijkomende m2 gebruikt moeten gaan worden om de doelstelling van 100.000 extra nieuwbouw woning-en per jaar te kunnen halen (Vastgoedbs, 2021). Aedes (Aedes, 2021) voegt er nog iets aan toe: een miljoen toekomstbestendige woningen erbij in de komende 10 jaar! Familie De Bruin heeft in de afgelopen tijd haar eigen afwegingen, schetsen en tekeningen gemaakt.

Van bedreiging naar kansen, van varkens naar een nieuw woon- en leefconcept. Het mooie is dat met deze insteek de familie op meerdere terreinen, en dus maatschappelijke vraagstukken, een bijdrage kan leveren. Voor nu, straks en in de toekomst.

Bundeling van wonen en doelgroepen
In de nieuwe opzet van Achtersloot 142 gaat Verstoep Bouwadvies en Architectuur, in samenwerking met de familie de Bruin, uit van een fijne, gezonde leefomgeving, met levensloopgeschikte woningen, woningen voor alleengaanden en echtparen, en met de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Is er ondersteuning nodig, dan is dat dichtbij geregeld. Het concept heet Wonen met Meer (lees meer: … link)    en ondersteunt bewoners en ontzorgt de mantelzorgers (of het netwerk rond de bewoner);  een zorg minder.

Wonen met Meer is blij dat in de totaalopzet, het concept met beheerderspaar is opgenomen. Samen optrekken levert de toekomstige bewoners veel op.

Heeft u ook ideeën, een locatie, een plek waar een herbestemming kan plaatsvinden of wilt u samen met andere bewoners zelf hierin het voortouw nemen? Neem gerust contact op met Verstoep Bouwadvies en Architectuur (link) of met Wonen met Meer (link). Wij denken graag mee.

Terug naar locaties.