Projectplan “Zeldenrust”

December 2023
Uit de Verstoep Nieuwskrant

November 2023
De Lopikse raad heeft ingestemd met de conceptplannen ‘Zeldenrust’

Met de toevoeging van enkele aanvullende suggesties, gaat ontwikkelaar Verstoep Bouwadvies en Architectuur verder aan de slag. Hierbij nog enkele beelden (er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde beelden) die komen uit het document ‘herinrichting’ ‘Zeldenrust’ (08-2023). Met dank aan Verstoep:

Februari 2023
Het plan voor de herontwikkeling van ‘Zeldenrust’ in Benschop is niet goedgekeurd. Ondanks het feit dat de verbinding was gelegd met het 50-woningen beleid kleine kernen van de provincie Utrecht, is het vastgelopen op de aantallen. Het plan kan weer opgepakt worden door de gemeente Lopik en ontwikkelaar Verstoep Bouwadvies en Architectuur, samen met de provincie. Uitgangspunt is een plan dat voorziet in 25 – 30 woningen. Wordt vervolgd.

November 2017
In voorbereiding. Herbestemming “Zeldenrust” te Benschop (gemeente Lopik)
“Zeldenrust” is gesitueerd aan de rand van de dorpskern. De plannen zijn op 23 november 2017 gepresenteerd in Dorpshuis XXL te Benschop en hebben nog geen definitieve status. Het traject wordt met de nodige aandacht en zorgvuldigheid uitgewerkt. Zo is er o.a. een Ateliergroep gevormd die meedenkt. Wonen met Meer maakt deel uit van de Ateliergroep. In het plan ‘Zeldenrust’ zijn diverse typen woningen opgenomen. De tweede informatieavond was op donderdagavond 5 juli 2018, eveneens in het dorpshuis te Benschop. Op 8 november 2021 is het plan nog een keer breed onder de aandacht gebracht tijdens een informatie-bijeenkomst in het Dorpshuis. Voor de planvorming en eventuele ontwikkelingen verwijzen wij graag naar Verstoep B.V. te Schoonhoven. Lees meer… website.

 

Stichting Wonen met Meer heeft plannen om het concept te verbinden met de levensloopgeschikte en de grondgebonden levensloopgeschikte- of seniorenwoningen. Het zal van de vraag en de bestemmingsplanprocedure afhangen of de pilot kan starten in Benschop. We volgen de ontwikkelingen en zodra er nieuws is, dan leest u dat op deze website. Wilt u dat we u op de hoogte houden, meld dit dan via ons contactformulier.

 

Terug naar locaties.