We zijn blij met een update van de inspiratiebeelden op de pagina “Levensloopgeschikt wonen” op onze website Wonen met Meer.

1.Een prachtig project van Hoogte 2 Architecten: CoHousing Arnhem. Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar.
2. Meer informatie over het boek “Wonen in de 21e eeuw” van Peter Camp. “Nieuwe woonvormen bieden hiervoor een goede opstap. Het zijn andere samenlevingsmodellen waarin mensen elkaar helpen, samen aan de slag gaan, een bijdrage leveren aan een nieuwe wereld en voor elkaar zorgen. Als het om wonen gaat kan zich dit manifesteren in een nabuurnetwerk, een (ver)bouwgroep, een woongemeenschap of een zorgcollectief”.

Van harte uitgenodigd de beelden te bekijken en de informatie te lezen (lees meer… Levensloopgeschikt wonen)

Dank aan Hoogte 2 Architecten en Peter Camp.