Coalitieakkoord Provincie Utrecht 2023-2027
Misschien ook gelezen? We zijn al een interessante passage tegengekomen: “Deze bovengenoemde opgaven (red. bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, wonen, natuur en mobiliteit) zijn transities: ze vragen om een structurele verandering en zijn lastig voorspelbaar. Om ze écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig, en meer ‘leren door te doen. Dit is spannend, want zo werken we niet vaak. We zullen gaandeweg zien tegen welke problemen we aanlopen en waar oplossingen ontstaan”.

Bij Wonen met Meer zien wij overeenkomsten met de vraagstukken waartegenover we ons gesteld zien. “Om ze écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig, en meer ‘leren door te doen….. gaandeweg de vraagstukken oplossen….”. Denk hierbij aan het vinden van maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren, niet alleen voor de winst gaan, banken of private partijen die in nieuwe concepten willen investeren, het sneller doorlopen van procedures bij gemeenten en provincies, het btw-vraagstuk m.b.t. de betaalde mantelzorgdiensten aan bewoners…… Anders denken, werken en financieren. Wie doet er mee? Stappen zetten en gaandeweg de vraagstukken oplossen…  Link