Nieuws

Website aangepast

Aanvulling op het vorige bericht: "Onder de keuzeknop “Home” in het menu op de website, staat “Wonen met Meer”. Lees meer …. Als daarop wordt geklikt, is kort en bondig weergegeven waar een beheerderspaar kan worden ingehuurd. Daar zijn nu aanpassingen in aangebracht....

Aanpassing pagina website Wonen met Meer

Onder de keuzeknop "Home" in het menu op de website, staat "Wonen met Meer". Lees meer .... Als daarop wordt geklikt, is kort en bondig weergegeven waar een beheerderspaar kan worden ingehuurd. Daar zijn nu aanpassingen in aangebracht. De mogelijkheden zijn globaal in...

Taskforce Wonen en Zorg

"Waarom een Taskforce? Zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties breken zich nu al het hoofd over het...

De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen heeft gesproken

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies. Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in...

Rust rondom Zeldenrust?

Achter de schermen is Verstoep B.V. stap voor stap bezig met de benodigde onderzoeken en onderbouwingen. De plannen voor Zeldenrust liggen in de week bij gemeente en provincie en zullen ook nog weer teruggekoppeld worden aan de gemeenschap. Zo nodig worden de plannen...

Website aangepast

Het beheerderspaar van Wonen met Meer kan uw leven een stuk aangenamer maken. Niet alleen is dit paar de locatiebeheerder, maar ook uw persoonlijk ondersteuner.

Infoavond belangstellenden plan Zeldenrust te Benschop

Infoavond voor belangstellenden en betrokkenen op donderdagavond 5 juli 2018 in het dorpshuis te Benschop. Tijd: vanaf 19.30 uur, start presentatie om 20.00 uur. Bij de bijeenkomsten met de ateliergroep is er steeds iemand van woningbouwvereniging Woningraat betrokken...

Website van Wonen met Meer is online

De website is nog niet helemaal klaar, maar toch willen wij graag de eerste resultaten met u delen. In de komende maanden zullen er nog aanvullingen en wijzigingen volgen. Dat past ook bij een nieuw concept. Soms is het gewoon gaan doen de beste manier. Het spreekt...