Wilt u, wil jij een concrete bijdrage leveren aan de omslag naar wonen, welzijn en ondersteuning bij mensen thuis? We citeren in dit verband het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, van 4 juli 2022 WOZO: “Thuis als het kan. Mensen bereiden zich voor op het ouder worden en welke woonvorm en woonomgeving daarbij het beste past. Er worden voldoende passende woonvormen in een leefomgeving gerealiseerd die ervoor zorgen dat mensen met hun sociale netwerk kunnen wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. We zetten in op het verbeteren van de leefomgeving van ouderen zelf. Ondersteuning en zorg wordt in de buurt georganiseerd, zodat ouderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven leven, wonen en naar buiten durven.”

 

 

 

 

Sinds 2014 zijn wij als Wonen met Meer bezig om een prachtig woon,- leef,- welzijns- en ondersteuningsconcept uit te werken. Dat sluit mooi aan bij de ambities en uitdagingen van het Ministerie van VWS: zie het beeld in dit nieuwsbericht: “Met een nieuwe vorm van wonen”. Nu zijn we zover om een stichtingsbestuur op te richten. Er zijn inmiddels twee aspirant bestuursleden. We komen graag in contact met iemand in de omgeving van IJsselstein. Naast leden met hun eigen expertise, zoeken wij een voorzitter, secretaris en iemand voor de PR.

Omdat de opzet van de Stichting nieuw is, zal niet alles van een leien dakje gaan. We zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn tijd en energie te steken in de opzet van de Stichting. Samen laten we zo onze droom, passie en het geschetste perspectief tot leven komen. In eerste instantie door de pilot op te zetten, vorm te geven en te begeleiden. We vragen dan best veel: gedrevenheid, creativiteit en initiatiefrijk kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar dwarsdenkers, friskijkers, koplopers en kantelaars. Samen van waarde willen zijn! Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op onze website: Er zijn concept functiebeschrijvingen opvraagbaar.

 

 

 

 

 

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”

Delen wordt gewaardeerd!

Meer weten over het WOZO programma van het Ministerie van VWS? Klik hier op de link.

Wonen met meer