“Waar blijft het WLZ-geld in instellingen bij de inzet van mantelzorgers?” Op LinkedIn heeft Mantelzorgelijk een artikel geplaatst. Wij delen het standpunt van Mantelzorgelijk: “

“We nemen het standpunt in dat als een mantelzorger (noodgedwongen) officiële geïndiceerde taken overneemt van de formele zorg, zij ook recht hebben op de bijbehorende vergoeding zoals gefinancierd door het Zorgkantoor. Zij zijn dan namelijk de vervangers van de formele zorg en geen goedkope oplossing voor een financiële begroting van een instelling. Een steentje bijdragen aan een personeelsprobleem is in dit geval heel wat anders dan de gratis oplossing zijn.”

Wonen met Meer ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. In ons concept is een belangrijke rol weggelegd voor het het netwerk, geclusterd wonen, levensloopgeschikte woningen en het beheerderspaar. Wij hebben o.a. vragen over de BTW, over diensten aan bewoners en het ontzorgen van mantelzorgers. Anders denken, werken en financieren. Alleen zo geven wij handen en voeten aan de opgave die de overheid zelf in 2014 in gang heeft gezet: langer zelfstandig thuiswonen. Wonen met Meer gaat een stap verder en kan met de opzet een stapeling van ambities realiseren. Meer weten? Op onze website kunt u uw/jouw gegevens achterlaten.

.