“Waarom een Taskforce?

Zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties breken zich nu al het hoofd over het vinden van geschikte woningen voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen. En dan staat de vergrijzing er nog aan te komen. Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer (al dan niet alleenstaand) zelfstandig wonen. Eén ding is zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.” Lees meer…. website van de taskforce.

Reactie Wonen met Meer

De notitie Wonen en Zorg, werkplan 2020 is herkenbaar en we zijn blij met de opzet. Het is duidelijk dat er een opdracht ligt. Niet meer vrijblijvend en knelpunten worden genoemd en er wordt gevraagd deze zelf ook aan te leveren. Wonen met Meer heeft 14 knelpunten doorgegeven. De onderwerpen die in de notitie voorbij komen, zijn herkenbaar: veilige omgeving wonen, passende ondersteuning en/of zorg beschikbaar, ontmoeting, geschikte woningen, welzijn, een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis, geschikte geclusterde woningen,  comfortabel, veilig en toegankelijk, de aanwezigheid en bereikbaarheid van zorgen welzijnsvoorzieningen, 75+’ers, lokale opgave, andere doelgroepen, wijk, samenwerking, samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere betrokken partners – publiek en privaat, fijne leefomgeving…

Wonen met Meer is vanaf 2014 bezig met bovenstaande opgave. Vanuit de vraag en betrokkenheid met de onderwerpen. Het blijkt lastig te zijn bestaande systemen en financieringswijzen te veranderen. Het vinden van de juiste locatie vraagt van partijen anders te denken, werken en te financieren. Met de genoemde notitie voelen wij ons gesterkt om door te gaan. En dat doen we dan ook. Blijf ons volgen en laat een reactie achter als er iets opbouwends is te melden.