Lobby Ruimte voor collectief wonen in nieuwe fase
Ondanks dat er meer aandacht is voor andere woonvormen en overal in het land projecten starten, heeft Nederland te kampen met meerdere crises die veel aandacht opeisen van politici en ambtenaren. De realisatie van nieuwe woonvormen is daardoor kwetsbaar, ook omdat tijdelijke projecten soms plaats moeten maken voor andere maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd zien we collectieve woonvormen ook als een oplossing voor meerdere problemen.

Nu veel gemeenten de ambitie hebben om collectieve woonvormen mogelijk te maken, willen wij ons gaan richten op het daadwerkelijk realiseren ervan. Het vinden van locaties, het mogelijk maken in beleid en toegankelijke financiering. Ook vinden we het belangrijk dat collectieve woonvormen bereikbaar blijven voor alle inkomens.  De komende tijd zal er nieuwe content op de website komen en willen we ons netwerk van initiatiefnemers, financiers, overheden, politici, bouwers en bewoners opnieuw mobiliseren.

Woningbouwimpuls
Tot 25 september kunnen gemeenten een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het rijk. De impuls is bedoeld om betaalbare woningen sneller te realiseren. Is jouw initiatief al vergevorderd en werk je voor of veel samen met de gemeente? Dan is dit een goed moment om het over de bouwimpuls te hebben. Wellicht kan jouw initiatief hiermee een duwtje in de rug krijgen? Meer informatie: Link naar de Rijksoverheid.

Meer informatie, zie de website.