Het spreekt voor zich dat Wonen met Meer geen adviezen gaat geven als het gaat om de Tweede Kamer verkiezingen. Wel hebben we gekeken naar wat er zoal te vinden is in de programma’s van de politieke partijen. Op deze pagina hebben we enkele onderwerpen onder elkaar gezet. Daar naar kijkend, ook in verbinding met ons concept Wonen met Meer, dan is het duidelijk dat wij sinds 2014 op de goede weg zitten: levensloopgeschikt wonen, samenwerking met thuiszorg, ondersteuning aan bewoners en mantelzorgers en het netwerk rond bewoners, in de wijk/buurt, meer generaties, preventie, lokaal, innovatief, vertrouwen, gemeenschappen, woonomgeving …… We zijn benieuwd naar de uitkomst van de verkiezingen.

 • Seniorenwoningen.
 • Thuiszorg.
 • Woon/zorgcombinaties.
 • Schotten bij de huidige financiering.
 • Eerste Lijn.
 • Scheiden van wonen en zorg.
 • Mantelzorg.
 • Eigen netwerk.
 • Levensloopbestendig.
 • Samenwerking.
 • Woningbouwprogramma’s.
 • Nationaal plan voor het bouwen.
 • Wijken/buurten.
 • Zorg Thuis.
 • Meergeneratiewoningen.
 • Zorg en hulp in de wijk.
 • Voldoende ouderenwoningen.
 • Lokale ouderenzorg.
 • Preventieve ouderenzorg.
 • Innovatieve woonzorgvoorzieningen.
 • Vertrouwen.
 • Woonomgeving.
 • Ondersteuning vrijwillige inzet.
 • Ontschotting.
 • Investeren in Zorg Thuis.
 • Lastendruk.
 • Zorgzame gemeenschappen. Wij geloven in zorgzame gemeenschappen waar zorg voor elkaar vanzelfsprekend is. Een wereld waarin je uitdeelt van wat je hebt ontvangen. Geen ik-tatuur of liberaal marktdenken, maar een sámenleving. Samen spelen, samen delen, samen zíj́n.