Nee, we hebben het niet over Boukje, onze ambassadeur van Wonen met Meer die deze maand met haar rijlessen begint. Belangrijk en noemenswaardig is dat de doelgroep ouderen in een vroeg stadium wordt meegenomen in het op tijd nadenken over ‘later’. Om het met de titel van een boek te zeggen: “Wie prettig oud wil worden, begint op tijd.” (Prettig blijven leven). Wonen met Meer adviseert dat te regelen tussen het vijfenvijftigste en zeventigste levensjaar. Dat is als volgt verbeeld:

Wonen met Meer, een zorg minder en toekomstgeschikt!