Wat zou dat mooi zijn….

Alles wat er nodig is om ons concept van Wonen met Meer in praktijk te kunnen brengen wordt door onszelf geïnitieerd. Denk hierbij aan het vinden van de Locatie, diversiteit m.b.t. het wonen, een gemêleerd gezelschap aan bewoners, van veiligheid tot en met de ondersteuning, levensloopgeschikte woningen…. Alles is dan ondergebracht in een stichting die tegen betaling, zonder winstoogmerk als een soort platform diverse diensten aanbiedt aan Locaties en bewoners. Alleen ga je sneller, toch? Nee, daar is toch samenwerking voor nodig. Gelukkig is dat allemaal geregeld. De kartrekker van Stichting Wonen met Meer heeft in de loop van de jaren een netwerk van partners weten op te bouwen zodat alle onderwerpen gekoppeld kunnen worden aan verschillende uitvoerders:

 • Één belletje naar mijn contactpersoon met de achtergrond bouw, en een Locatie wordt doorgerekend of het haalbaar is…..
 • Één Whatsapp bericht naar de aannemer met de vraag of hij ruimte in zijn agenda heeft om een eerste schets te maken.
 • Bij iedere gemeente hebben we direct contact met de portefeuillehouder woon- en leefconcepten en weten we binnen 2 weken of het plan voldoet aan het uitgangspunt: “Zo zit het echt”. Ooit opgesteld door Wonen met Meer en inmiddels door alle 342 gemeenten in Nederland is ondertekend. Daarmee krijgt het landelijke thema “Langer zelfstandig wonen”, handen en voeten.
 • Provincies snappen de urgentie en denken proactief mee om de gestelde gestapelde doelen te halen. Ze geven de betreffende gemeente alle ruimte en bestemmingsplannen zijn niet meer in beton gegoten.
 • Banken en pensioenfondsen staan in de rij om ingediende projecten te financieren. Natuurlijk mag er wat winst gemaakt worden, maar ze gaan voor de maatschappelijke impact en willen ook op het terrein van het ouder worden, van waarde zijn. Financiering is gelukkig geen probleem meer. De aanmeldingen stromen via onze website binnen.
 • Bouwers vragen niet het onderste uit de kan maar zijn maatschappelijk betrokken en weten dat niet alles in geld is uit te drukken.
 • Woongroepen, ontwikkelaars, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, wijk- en buurtbewoners weten ons te vinden doordat er lokale contactpersonen zijn die vrijwillig als doorgeefluik fungeren en de input met elkaar delen vanuit een open source gedachte.
 • Is er zorg en/of verpleging nodig, dan kan het beheerderspaar aankloppen bij één loket dat fysiek en digitaal 7 dagen in de week bereikbaar is voor alle vragen rondom eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, hulpmiddelen, woon- en leefconcepten, levensloopgeschikt wonen, verpleegzorg en- ziekenhuiszorg thuis. De eigen huisarts van de bewoner/burger, heeft een belangrijke adviserende rol. Er zijn geen aparte loketten meer voor WMO, ZFW en WLZ zorg. Het zelf regelen middels een PGB is meer gebruikelijk geworden, alleen de financiële afhandeling vindt plaats daar waar de voormalige loketten met elkaar samenwerken. Sterker nog, de uitvoerende organisatie werken samen onder een dak!
 • Welzijn, preventie en gezondheid zijn belangrijker geworden dan de zorg en verpleging en daar wordt meer in geïnvesteerd omdat we weten dat een onsje welzijn een kilo zorg scheelt!
 • Aan beheerdersparen geen gebrek, sterker nog: er is in elke provincie een wachtlijst!…………..iedereen wil zijn/haar steentje bijdragen tegen een kleine vergoeding.
 • Zoals het nu gaat, kunnen we binnen een jaar van plan naar realisatie gaan. Bewoners, geïnteresseerden en burgers zijn nu bereid zich in te schrijven. In het verleden had dat niet veel zin meer want er stonden mensen op de interesse-lijst die, nu 10 jaar later zijn overleden. Binnen één decennium kunnen we nu rust 10 projecten realiseren; dat zet tenminste zoden aan de dijk. Dat geeft de strijder moed.
 • Gemeentes stellen zich nu op als ondernemers, want ze weten dat we onze doelen moeten halen, binnen een gestelde tijd en financiering.
 • De Belastingdienst is akkoord gegaan met de suggestie van ons om geen btw over (betaalde mantelzorg)diensten aan ouderen door te berekenen. Dit omdat de opzet juist de overheid en de bewoners geld bespaart.
 • Initiatieven worden toegejuicht; er kan weer gepionierd worden! Wat een heerlijk gevoel en stimuleert ook het sociaal ondernemerschap in Nederland en daarbuiten. Want, onze vraagstukken zijn vaak ook de vraagstukken waar bijvoorbeeld in Europa mee wordt geworsteld.