Aanvulling op het vorige bericht: “Onder de keuzeknop “Home” in het menu op de website, staat “Wonen met Meer”. Lees meer …. Als daarop wordt geklikt, is kort en bondig weergegeven waar een beheerderspaar kan worden ingehuurd. Daar zijn nu aanpassingen in aangebracht. Natuurlijk zijn er varianten denkbaar.” Tevens is de pagina “inhuur” aangepast.