Enkele weken geleden is ons Cookiebeleid al aangepast. Bij het openen van onze website is dat duidelijk zichtbaar door het schermpje, rechtsonder op de pagina, dat zichtbaar wordt. Na het maken van uw keuze, verdwijnt het schermpje weer. Op de laatste pagina van onze website, de contactpagina, is meer te lezen over ons Cookiebeleid.

De website van Wonen met Meer zal in de komende weken verder diverse veranderingen ondergaan. Deze veranderingen hebben o.a. te maken met de opzet van een beheerderspaar op een locatie van Wonen met Meer. We hebben het eerder gezegd: onze opzet rondom ons woon-, leef- en ondersteuningsconcept, is niet in beton gegoten. Nu het concept mogelijk toegaat richting een eerste locatie, zien we bij de diverse uitwerkingen dat er veranderingen aangebracht moeten worden. Maar, de essentie blijft overeind: “Wij willen bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden waar het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is, voortgezet kan worden. Niet de zorg maar het leven in de eigen levensstijl staat centraal.” Zegt het voort……

Wordt vervolgd.