Wonen met Meer is meer dan een concept op locatie. We kunnen nu naast het bieden van veiligheid en ondersteuning aan bewoners (en het ontzorgen van mantelzorgers) die geclusterd bij elkaar wonen op een locatie, nog meer gaan betekenen. Ons concept Wonen met Meer is nu uitgebreid met twee producten:

1. AssistantLiving. Tijdelijke ondersteuning na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Op een locatie waar Wonen met Meer onderdeel is van de woon- en leefgemeenschap.
2. Mantelzorgindebuurt. Ondersteuning in de wijk/buurt bij mensen thuis. Vanuit een locatie waar Wonen met Meer onderdeel is van de woon- en leefgemeenschap.

Informatie volgt. Hierbij alvast gevisualiseerd onze drie producten: