Via Erfdelen.nl kwam bij Wonen met Meer het bericht binnen dat er een belangrijk manifest is opgesteld: “Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen”. Op de website van Ruimte voor Collectief Wonen is het volgende te lezen: “Wij zijn een snel groeiende groep ondernemende burgers en organisaties die een grote meerwaarde ziet in collectieve en andere woonvormen. Woonvormen waarin bewoners zelf de regie hebben; als vereniging, coöperatie of CPO. Wij geven met ons manifest gehoor aan de intentie van de Omgevingswet, waarin initiatiefnemers – meer dan ooit -de mogelijkheid krijgen om te participeren in de inrichting van de eigen leefomgeving. Collectief wonen geeft ons de mogelijkheid om invulling te geven aan onze veranderende woonwensen én aan de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons willen inzetten.”

Wonen met Meer heeft het manifest ondertekend. Samen aan de slag!